Acțiuni de parteneriat finanțate

Actiuni de parteneriat aprobate la finanțare până la 15 octombrie 2016 - Măsura B, Runda 2/2016

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Fondul pentru relații bilaterale
Măsura B – Crearea/menținerea unor relații de cooperare și schimb de experiență
Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – Runda 2/2016
Apel deschis până la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016

 

Acțiuni de parteneriat finanțate - Măsura B, Cerere de propuneri 1/2016

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Fondul pentru relații bilaterale
Măsura B – Crearea/menținerea unor relații de cooperare și schimb de experiență
Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – Runda 1/2016
21 ianuarie – 15 aprilie 2016

 

Acțiuni de parteneriat finanțate - Cerere de propuneri 1/2013

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Fondul pentru relații bilaterale
Măsura A – Inițiere / Dezvoltare de parteneriate
Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – Runda 1/2013
27 noiembrie 2013 – 31 ianuarie 2014