Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Obiectivul general al Programului este protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.

Programul urmărește îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

  • protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din România;
  • dezvoltarea orașelor și regiunilor prin creșterea atractivității turistice și investiționale a acestora, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural;
  • conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea susținerii identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome.

Obiectivele Programului vor fi îndeplinite prin intermediul următoarelor categorii de rezultate:

A. Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural

B. Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural

Află mai multe detalii

Rezultate

Film de promovare a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor finanțate

Broșură rezultate obținute în cadrul Programului PA16/RO12

Broșură rezultate obținute în cadrul Programului PA16/RO12

 

Despre noi

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii este Operator pentru Programul PA16/RO12„Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”.

În calitate de operator de program, Unitatea de Management a Proiectului este responsabilă de pregătirea și implementarea Programului în conformitate cu principiile economiei,eficienței și eficacității și în special de:

  • selectarea proiectelor propuse spre finanțare și semnarea contractelor pentru fiecare proiect;
  • asigurarea concordanței proiectelor selectate spre finanțare cu obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Află mai multe detalii