Lansarea cererii de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – Măsura B, Runda 2/2016

Suplimentarea bugetului alocat și prelungirea perioadei de depunere, respectiv a perioadei de implementare propunerilor de acțiuni de parteneriat în cadrul Măsurii B (Runda 2/2016) a Fondului pentru relații bilaterale aferent Programul PA16/RO12
Alocarea financiară pentru propunerile de acțiuni de parteneriat a fost suplimentată cu 20.000 de euro, bugetul total fiind de 90.000 euro.
Prelungirea perioadei de depunere și a perioadei de implementare a propunerilor de acțiuni de parteneriat în cadrul Măsurii B (Runda 2/2016) a Fondului pentru relații bilaterale aferent Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Unitatea de Management a Proiectului - Ministerul Culturii, în calitate de Operator de program, anunță lansarea cererii de propuneri privind acțiuni de parteneriat cu finanțare din Fondul pentru relații bilaterale – Măsura B.

Fondul pentru relații bilaterale

Fondul pentru relații bilaterale este o componentă principală a Programului PA16/RO12 “Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” și are ca obiectiv realizarea de parteneriate, obținerea de rezultate comune, îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între statele donatoare și statele beneficiare. Cele două măsuri ale Fondului pentru relații bilaterale sunt:

 • Măsura A: Inițiere / Dezvoltare de parteneriate - susține activitățile de identificare a potențialilor parteneri din Statele Donatoare/Beneficiare anterior / în timpul pregătirii proiectului, respectiv dezvoltarea de parteneriate în vederea depunerii spre finanțare, a proiectelor culturale
 • Măsura B: Crearea/menținerea unor relații de cooperare și schimb de experiență - susține activitățile de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici între entități din Romania și statele donatoare, cu activitate relevantă pentru obiectivele programului.

Domenii de finanțate

Prezenta cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat se derulează în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale Măsura B - susține activitățile de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici între entități din Romania și statele donatoare, cu activitate relevantă pentru obiectivele programului.

Activități eligibile

Următoarele acțiuni de parteneriat între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare vor fi eligibile pentru finanțare:

 • activități pentru inițierea/dezvoltarea de parteneriate între entitățile din România și cele din statele donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe, împărtășirii de experiențe;
 • participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru pe teme relevante pentru obiectivele programului.

Acțiunile de parteneriat pot fi implementate în România sau în oricare dintre statele donatoare.

Solicitanţi eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat solicitanții / partenerii eligibili din România și din statele donatoare sunt:

 • instituții publice: autorități publice, instituții culturale și arhivele statului;
 • organizații neguvernamentale active în domeniul patrimoniului cultural sau al minorităților etnice;
 • organizații religioase recunoscute din punct de vedere juridic;
 • instituții de învățământ superior și institute de cercetare;
 • alte entități non-comerciale.

Suplimentar, un solicitant pentru a fi eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • participarea sa în cadrul acțiunii de parteneriat este rezonabilă;
 • nu realizează profit financiar în urma realizării acțiunii de parteneriat.

Este obligatoriu ca solicitantul și potențialul partener să fie înregistrați ca persoane juridice și să aibă capacitatea de implementare a activităților în domeniul abordat prin acțiunea de parteneriat.

Parametri financiari

Alocarea totală aferentă prezentei cereri de propuneri este de 70.000 euro.

Valoarea maximă a finanțării / solicitant este de:

 • 10.000 de euro pentru organizarea de evenimente pentru creare/menținere/dezvoltare parteneriate
 • 4.000 de euro dacă acțiunea constă numai în deplasări (întâlniri cu partenerii/participare la conferințe/seminarii/ateliere de lucru/evenimente).

Termene limită

Data de deschidere – 30 mai 2016
Data de închidere – până la 31 decembrie 2016 sau epuizarea bugetului alocat

Depunerea cererilor de finanțare

Toate informațiile despre depunerea cererilor de finanțare și documentația aferentă pot fi descărcate mai jos:

 • Ghidul solicitantului - Măsura B [ro] [en]
 • Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare[en]
 • Anexa 2 – Formularul declarației de eligibilitate a solicitantului [en]
 • Anexa 3 – Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul [en]
 • Anexa 4 – Model contract de finanțare
 • Anexa 5 – Model cerere de rambursare [en]
 • Anexa 6 – Model raport final [en]
 • Anexa 7 – Documente justificative [ro] [en]

Contact

Pentru a adresa întrebări, vă rugăm folosiți coordonatele de mai jos:

Nicoleta Cambei, responsabil comunicare
Tel./Fax: +40 21 223 03 46
E-mail: office@fonduri-patrimoniu.ro 
Web:  www.fonduri-patrimoniu.ro