Suplimentarea bugetului alocat și prelungirea perioadei de depunere şi implementare

Suplimentarea bugetului alocat și prelungirea perioadei de depunere, respectiv a perioadei de implementare a propunerilor de acțiuni de parteneriat în cadrul Măsurii B (Runda 2/2016) a Fondului pentru relații bilaterale aferent Programului PA16/RO12

Secțiunea 1. Introducere  din Ghidul solicitantului se modifică astfel:
În cadrul acestui Program pentru obiectivul de întărire a relațiilor bilaterale este alocată o sumă totală de 247.060 euro. Alocarea financiară pentru prezenta cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat din cadrul Măsurii B este de 130.000 euro.

Secțiunea 5.3 Alocarea financiară și valoarea maximă a finanțăriidin Ghidul solicitantuluise modifică astfel:
Alocarea financiară pentru această cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat este de 130.000 euro.

Secțiunea 5.5 Termenul limită pentru depunerea cererii de finanțare și durata acțiunilor de parteneriat din Ghidul solicitantului se modifică astfel:
Data de lansare a cererii de propuneri: 31 mai 2016
Termenul limită pentru depunerea propunerii:  până la 31 mai 2017 sau epuizarea bugetului alocat
Propunerile pentru acțiuni de parteneriat vor fi evaluate în ordine cronologică, în funcție de înregistrarea lor, până ce întreaga alocare financiară pentru această cerere va fi epuizată.
Toate acțiunile de parteneriat finanțate în cadrul acestei cereri trebuie să fie finalizate înainte de 30 septembrie 2017.

Prelungirea perioadei de implementare se va aplica începând cu propunerile de acțiuni de parteneriat depuse după data prezentei!

Secțiunea 5.7 Evaluarea propunerilor pentru acțiuni de parteneriat din Ghidul solicitantului se modifică în ceea ce privește grila de evaluare a conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate de către Operatorul de Program, astfel:

Criterii administrative şi de eligibilitate

DA

NU

N/A

Dosarul propunerii pentru acțiuni bilaterale de parteneriat (Cererea de finanţare şi anexele sale) este transmis într-un exemplar original şi o versiune electronică a tuturor documentelor, în plic sigilat inscripționat cu datele solicitate

 

 

 

Cererea de finanțare este completată corespunzător, semnată şi ştampilată (dacă este cazul), în original

 

 

 

Dosarul conține documentele solicitantului cu privire la înregistrarea ca persoană juridică, în copie conform cu originalul

 

 

 

Dosarul conține documentele statutare ale solicitantului, în copie conform cu originalul

 

 

 

Declarația de eligibilitate a solicitantului este completată corespunzător, semnată şi ştampilată (dacă este cazul), în original

 

 

 

Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul este completată corespunzător, semnată şi ştampilată (dacă este cazul), în copie conform cu originalul

 

 

 

Solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare conform cerințelor descrise în Ghidul solicitantului

 

 

 

Partenerul este eligibil conform cerințelor descrise în Ghidul solicitantului

 

 

 

Valoarea finanţării solicitate este de maximum 10.000 euro, respectiv 4.000 euro

 

 

 

Perioada de implementare a acțiunii de parteneriat nu depășește 30 septembrie 2017