Lansarea cererii de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – runda II

Termenul limită pentru depunerea de propuneri pentru acțiuni de parteneriat din cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, Măsura A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate, se prelungește până la data de 31 martie 2014, ora 17.00.

Unitatea de Management a Proiectului - Ministerul Culturii, în calitate de Operator de program, anunță lansarea cererii de propuneri privind acțiuni de parteneriat – runda II cu finanțare din Fondul pentru relații bilaterale.

Fondul pentru relații bilaterale

Fondul pentru relații bilaterale este o componentă principală a Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural și are ca obiectiv realizarea de parteneriate, obținerea de rezultate comune, îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între statele donatoare și statele beneficiare. Cele două măsuri ale Fondului pentru relații bilaterale sunt:

 • Măsura A: Inițiere / Dezvoltare de parteneriate - susține activitățile de identificare a potențialilor parteneri din Statele Donatoare/Beneficiare anterior/în timpul pregătirii proiectului, respectiv dezvoltarea de parteneriate în vederea depunerii spre finanțare, a proiectelor culturale
 • Măsura B: Crearea unor rețele de cooperare și schimb de experiență - susține activitățile de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici între promotorii de proiect și entități din Statele Donatoare, după obținerea finanțării proiectului.

Domenii de finanțate

Prezenta cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat se derulează în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale Măsura A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate și are scopul de a sprijini dezvoltarea de parteneriate durabile între operatorii culturali români și cei din statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein).

Activități eligibile

Următoarele acțiuni de parteneriat între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare vor fi eligibile pentru finanțare:

 • Activități pentru dezvoltarea de parteneriate între entitățile din România și cele din statele donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe, împărtășirii de experiențe, în scopul elaborării de proiecte viitoare;
 • Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării de proiecte în parteneriat, prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru.

Acțiunile de parteneriat pot fi implementate în România sau în oricare dintre statele donatoare.

Solicitanţi eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat solicitanții / partenerii eligibili din România și din statele donatoare sunt:
a) instituții publice: autorități publice, instituții culturale și arhivele statului;
b) organizații neguvernamentale active în domeniul patrimoniului cultural sau al minorităților etnice;
c) organizații religioase recunoscute din punct de vedere juridic;
d) instituții de învățământ superior și institute de cercetare;
e) alte entități non-comerciale.

Suplimentar, un solicitant pentru a fi eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • participarea sa în cadrul acțiunii de parteneriat este rezonabilă;
 • nu realizează profit financiar în urma realizării acțiunii de parteneriat.

Este obligatoriu ca solicitantul și potențialul partener să fie înregistrați ca persoane juridice și să aibă capacitatea de implementare a activităților în domeniul abordat prin acțiunea de parteneriat.

Parametri financiari

Alocarea totală aferentă prezentei cereri de propuneri este de 66.000 euro.
Valoarea maximă a unei finanțări este de 2.000 euro per solicitant.

Termene limită

Data de deschidere – 10 februarie 2014
Data de închidere – 31 martie 2014, ora 17:00

Depunerea cererilor de finanțare

Toate informațiile despre depunerea cererilor de finanțare și documentația aferentă pot fi descarcate mai jos:

 • Ghidul solicitantului - Măsura A [ro] [en]
 • Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare[en]
 • Anexa 2 – Formularul declarației de eligibilitate a solicitantului [en]
 • Anexa 3 – Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul [en]
 • Anexa 4 – Model contract de finanțare [ro] [en]
 • Anexa 5 – Model cerere de rambursare [en]
 • Anexa 6 – Model raport final [en]

Contact

Pentru a adresa întrebări, vă rugăm folosiți coordonatele de mai jos:

Nicoleta Cambei, responsabil comunicare
Tel./Fax:               +40 21 223 03 46
E-mail:                  office@fonduri-patrimoniu.ro 
Web:                     www.fonduri-patrimoniu.rowww.umpcultura.ro