Prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de acțiuni de parteneriat în cadrul Măsurii B (Runda 2/2016) a Fondului pentru relații bilaterale aferent Programului PA16/RO12

Secțiunea 5.5 Termenul limită pentru depunerea cererii de finanțare și durata acțiunilor de parteneriat din Ghidul solicitantului se modifică astfel:

Data de lansare a cererii de propuneri: 31 mai 2016

Termenul limită pentru depunerea propunerii: până la 31 iulie 2017 sau epuizarea bugetului alocat

Propunerile pentru acțiuni de parteneriat vor fi evaluate în ordine cronologică, în funcție de înregistrarea lor, până ce întreaga alocare financiară pentru această cerere va fi epuizată.

Toate acțiunile de parteneriat finanțate în cadrul acestei cereri trebuie să fie finalizate înainte de 30 septembrie 2017.