UPDATE Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – runda II

În data de 31 martie 2014, ora 17.00, s-a încheiat a doua rundă dedicată depunerii de cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat în cadrul Măsurii A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate a Fondului pentru relații bilaterale.

Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de Program, a înregistrat 12 de cereri de finanțare din partea operatorilor culturali din România sau din statele donatoare - Norvegia, Islanda și Liechtenstein - interesați de identificarea de parteneri în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat.

Valoarea totală a sprijinului financiar solicitat este de 21.838,36 euro.

Odată cu încheierea procesului de evaluare a cererilor de finanțare va fi publicată pe site-ul Programului, www.fonduri-patrimoniu.ro, lista finală a beneficiarilor.