Cerere de scrisori de interes pentru identificarea de parteneri

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” invită reprezentanți ai sectorului cultural din România la un eveniment de identificare de parteneri.

Scopul evenimentului este de a oferi operatorilor români și celor din statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) oportunitatea de a se întâlni și de a dialoga în vederea dezvoltării unor proiecte comune în domeniul cultural și obținerii de finanțare din Mecanismul financiar SEE 2009-2014.

În cadrul evenimentului, participanții din România și statele donatoare vor avea ocazia de a-și prezenta succint ideile de proiect sau principalele arii de interes și de a purta discuții individuale pornind de la acestea. Discuțiile vor avea ca teme principale:

  • Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a construcțiilor-monumente istorice;
  • Restaurarea/conservarea obiectelor din patrimoniului cultural mobil;
  • Digitizarea arhivelor, cataloagelor, inventarelor și obiectelor de patrimoniu și crearea de baze de date;
  • Crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale;
  • Crearea sau îmbunătățirea documentelor strategice, de planificare și management integrat pentru patrimoniul cultural;
  • Protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică și culturală;
  • Facilitarea accesului la patrimoniul intangibil al minorităților culturale și etnice pentru publicul larg.

Evenimentul va avea loc pe data de 28 noiembrie 2013 la adresa Bd-ul Unirii nr. 22, parter, București.

Pentru a participa la eveniment, vă rugăm să completați formularul atașat, în limba engleza, fără a depași 3 pagini. Formularul se va transmite până la data de 15 Noiembrie ora 14.00 la adresa de e-mail office@fonduri-patrimoniu.ro.

Vor fi selectați primii 100 de participanți care au completat Formularul de înregistrare cu toate informațiile solicitate.

Participanții selectați vor primi pe e-mail o invitație de participare la eveniment.

Descarcați formularul aici.