Proiecte mari

Finanțarea unor activități suplimentare derulate în cadrul proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului PA16/RO12, Runda 2/2016

În cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural", finanțat din Granturile SEE 2009-2014, sunt finanțate un număr de 28 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 71.862.272,54 lei.

Detalii

Finanțarea unor activități suplimentare derulate în cadrul proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului PA16/RO12

În cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural", finanțat din Granturile SEE 2009-2014, sunt finanțate un număr de 28 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 71.862.272,54 lei.

Detalii

Proiecte mari finanțate – stadiu contractare iunie 2015

Granturi SEE Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Cererea de proiecte mari 6 ianuarie – 7 aprilie 2014

Detalii

Seminar de informare dedicat promotorilor de proiecte
Seminar de informare dedicat promotorilor de proiecte

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, a organizat în perioada 26 – 27 mai 2015, la Brașov, un seminar de informare adresat promotorilor de proiecte mari și mici.

Detalii

Proiecte mari finanțate – stadiu contractare martie 2015

Granturi SEE Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural - Cererea de proiecte mari 6 ianuarie – 7 aprilie 2014

Detalii

Proiecte mari finanțate – stadiu contractare februarie 2015

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Cererea de proiecte mari 6 ianuarie – 7 aprilie 2014

Detalii

Proiecte mari finanțate – stadiu contractare ianuarie 2015

Granturi SEE Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Cererea de proiecte mari 6 ianuarie – 7 aprilie 2014

Detalii

Rezultatele cererilor de finanțare, depuse în cadrul Programului PA 16/RO 12 - Cererea de proiecte mari

Clasamentul cererilor de finanțare în urma evaluării tehnico-financiare realizate de experții independenți; Lista cererilor de finanțare, depuse în cadrul Programului PA 16/RO 12 - Cererea de proiecte mari, care au fost respinse în urma evaluării administrative și a eligibilității.

Detalii

COMUNICAT DE PRESĂ privind finalizarea sesiunii de depunere a proiectelor mari în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Operatorul de Program a înregistrat 186 cereri de finanțare din partea categoriilor de solicitanți eligibili, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de aproximativ 206 milioane de euro. În acest context, a fost demarat procesul de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare, urmând ca ulterior să fie publicată lista finală a proiectelor aprobate.

Detalii

ERATĂ Anexa 4 - Declarația de eligibilitate din partea partenerului

Dintr-o eroare materială, în cadrul Cererii de proiecte mari și a Schemei de granturi mici punctul a) din Anexa 4 – Declarația de eligibilitate din partea partenerului: Solicitantul și partenerii de proiect dispun de resursele financiare și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului descris în cererea de finanţare; Activitățile propuse în cererea de finanţare nu au mai beneficiat în ultimii 5 ani și nu beneficiază de finanţare publică din fonduri naționale sau europene (rambursabile și nerambursabile) ;

Detalii

FOARTE IMPORTANT: Avizul Ministerului Culturii pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii – Cererea de proiecte mari și Schema de granturi mici

Data limită de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul cererii de proiecte mari și a schemei de granturi mici este 7 aprilie a.c., respectiv 25 aprilie a.c..

Detalii

Pag. 1 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 18