Schema de granturi mici

Finanțarea unor activități suplimentare derulate în cadrul proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului PA16/RO12, Runda 2/2016

În cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural", finanțat din Granturile SEE 2009-2014, sunt finanțate un număr de 28 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 71.862.272,54 lei.

Detalii

Finanțarea unor activități suplimentare derulate în cadrul proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului PA16/RO12

În cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural", finanțat din Granturile SEE 2009-2014, sunt finanțate un număr de 28 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 71.862.272,54 lei.

Detalii

Schema de granturi mici – stadiu contractare iunie 2015

Granturi SEE Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Schema de granturi mici 6 ianuarie – 25 aprilie 2014

Detalii

Schema de granturi mici – stadiu contractare mai 2015

Granturi SEE - Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural - Schema de granturi mici - 6 ianuarie – 25 aprilie 2014

Detalii

Seminar de informare dedicat promotorilor de proiecte
Seminar de informare dedicat promotorilor de proiecte

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, a organizat în perioada 26 – 27 mai 2015, la Brașov, un seminar de informare adresat promotorilor de proiecte mari și mici.

Detalii

Schema de granturi mici – stadiu contractare aprilie 2015

Granturi SEE Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Schema de granturi mici 6 ianuarie – 25 aprilie 2014

Detalii

Schema de granturi mici – stadiu contractare martie 2015

Granturi SEE Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Schema de granturi mici 6 ianuarie – 25 aprilie 2014

Detalii

Rezultatele cererilor de finanțare, depuse în cadrul Programului PA 16/RO 12 - Schema de granturi mici

Clasamentul cererilor de finanțare în urma evaluării tehnico-financiare realizate de experții independenți Programul PA16/RO12 Schema de granturi mici

Detalii

Schema de granturi mici – informare privind stadiul verificării administrative și a eligibilității propunerilor de proiect

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitatea de Operator de Program, a lansat în luna ianuarie a.c. Cererea de proiecte mari și Schema de granturi mici în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014.

Detalii

COMUNICAT DE PRESĂ privind finalizarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul schemei de granturi mici a Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, deține calitatea de Operator al Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.

Detalii

ERATĂ Data limită de depunere – Schema de granturi mici

Data limită de depunere este 25 Aprilie 2014 (ora 12.00). Pentru cererile de finanțare depuse prin poștă sau serviciu de curierat se va lua în considerare data de depunere a cererii în custodia poștei sau a serviciului de curierat.

Detalii

Pag. 1 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 20