Acțiuni de parteneriat

UPDATE Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – runda II

În data de 31 martie 2014, ora 17.00, s-a încheiat a doua rundă dedicată depunerii de cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat în cadrul Măsurii A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate a Fondului pentru relații bilaterale.

Detalii

ATENȚIE – listă documente justificative – Fondul pentru relații bilaterale

Lista documentelor justificative necesare decontării cheltuielilor efectuate în cadrul acțiunilor de parteneriat derulate prin Fondul pentru relații bilaterale se completează cu următorul document: Dispoziție de plată de la organizația beneficiară către persoana care a făcut deplasarea – document pentru justificarea primirii diurnei.

Detalii

UPDATE Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – runda II

Termenul limită pentru depunerea de propuneri pentru acțiuni de parteneriat din cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, Măsura A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate, se prelungește până la data de 31 martie 2014, ora 17.00.

Detalii

Acțiuni de parteneriat finanțate - Cerere de propuneri 1/2013

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Fondul pentru relații bilaterale Măsura A – Inițiere / Dezvoltare de parteneriate Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – Runda 1/2013 27 noiembrie 2013 – 31 ianuarie 2014

Detalii

Lansarea cererii de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – runda II

Termenul limită pentru depunerea de propuneri pentru acțiuni de parteneriat din cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, Măsura A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate, se prelungește până la data de 31 martie 2014, ora 17.00.

Detalii

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE – Fondul pentru relații bilaterale

La sfârșitul perioadei de implementare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea acțiunii de parteneriat, beneficiarii de finanțare trebuie să transmită Operatorului de Program următoarele: ...

Detalii

Clarificare completare secțiunea 17 din Anexa 1 – Application form, Fondul pentru relații bilaterale – Măsura „A”

Coloana Unit se completează cu tipul unității de măsură pentru categoriile de cheltuieli. Exemplu: pentru transport, tipul unității de măsură este „ticket”; pentru asigurare de călătorie, tipul unității de măsura este „policy”; pentru cheltuieli de ședere, unitatea de măsură este „day”.

Detalii

Lansarea primei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat

Unitatea de Management a Proiectului - Ministerul Culturii, în calitate de Operator de program, anunță lansarea primei cereri de propuneri privind acțiuni de parteneriat cu finanțare din Fondul pentru relații bilaterale.

Detalii

Pag. 2 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 20