Licitații deschise

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE – Fondul pentru relații bilaterale

La sfârșitul perioadei de implementare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea acțiunii de parteneriat, beneficiarii de finanțare trebuie să transmită Operatorului de Program următoarele: ...

Detalii

CLARIFICARE semnarea și ștampilarea documentelor depuse în cadrul cererii de proiecte mari și a schemei de granturi mici

Toate documentele care constituie dosarul proiectului trebuie numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, în colțul dreapta jos. Opisul dosarului va cuprinde și specificarea numărului de pagină al documentului la care se face referire.

Detalii

CLARIFICARE proiecte care vizează crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale – amenajări

În situația în care muzeul/spațiul cultural necesită și lucrări de intervenție asupra clădirii, inclusiv la instalațiile aferente, pentru a se asigura un cadru propice desfășurării de activități culturale, este necesară și depunerea documentelor specifice lucrărilor de construcții conform HG28/2008

Detalii

CLARIFICARE privind realizarea de proiecte în parteneriat cu entități din alte state

Conform Ghidului solicitantului, partenerul de proiect poate fi o entitate publică sau privată necomercială, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului PA16/RO12, având sediul principal în statele donatoare, statele beneficiare sau într-o țară din afara Spațiului Economic European care are o graniță comună cu statul beneficiar, implicată în mod activ și contribuind în mod eficace la implementarea unui proiect.

Detalii

Clarificare completare secțiunea 17 din Anexa 1 – Application form, Fondul pentru relații bilaterale – Măsura „A”

Coloana Unit se completează cu tipul unității de măsură pentru categoriile de cheltuieli. Exemplu: pentru transport, tipul unității de măsură este „ticket”; pentru asigurare de călătorie, tipul unității de măsura este „policy”; pentru cheltuieli de ședere, unitatea de măsură este „day”.

Detalii

Schema de granturi mici

Granturile SEE oferă finanţare pentru 16 state membre UE din Europa Centrală, de Est şi de Sud. O sumă de 1,79 miliarde de euro a fost pusă deoparte în cadrul granturilor SEE şi granturilor norvegiene pentru perioada de programare 2009-2014.

Detalii

Cerere de proiecte mari

Granturile SEE oferă finanţare pentru 16 state membre UE din Europa Centrală, de Est şi de Sud. O sumă de 1,79 miliarde de euro a fost pusă deoparte în cadrul granturilor SEE şi granturilor norvegiene pentru perioada de programare 2009-2014.

Detalii

UPDATE Cerere de exprimare a interesului pentru înscrierea pe lista de experţi-evaluatori proiecte

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură se prelungește până la 31 ianuarie 2014.

Detalii

Lansarea primei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat

Unitatea de Management a Proiectului - Ministerul Culturii, în calitate de Operator de program, anunță lansarea primei cereri de propuneri privind acțiuni de parteneriat cu finanțare din Fondul pentru relații bilaterale.

Detalii

Participanți la seminarul de identificare de parteneri

Participanții selectați pentru evenimentul de identificare de parteneri sunt...

Detalii

Cerere de scrisori de interes pentru identificarea de parteneri

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” invită reprezentanți ai sectorului cultural din România la un eveniment de identificare de parteneri.

Detalii

Cerere de exprimare a interesului pentru înscrierea pe lista de experţi-evaluatori proiecte

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură se prelungește până la 28 februarie 2014, ora 14:00.

Detalii

Pag. 2 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 24