Proiecte mari

Programul va contribui la protejarea și conservarea patrimoniului cultural, facilitând accesul la patrimoniu pentru publicul larg.

Aplicanți eligibili

  • instituții publice: autorități publice, instituții culturale și arhivele statului;
  • organizații non-guvernamentale active în domeniul patrimoniului cultural sau al minorităților etnice, proprietari/administratori ai monumentelor istorice, obiectelor și colecțiilor de patrimoniu;
  • organizații religioase recunoscute din punct de vedere juridic în România;
  • instituții de învățământ superior sau de cercetare;
  • alte entități non-comerciale.

Pentru restaurarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imobil și a patrimoniului natural:

  • Solicitanții autorități publice trebuie să aibă dreptul de proprietate/ administrare/concesiune pentru obiectul de patrimoniu  cuprins în proiect, valabil din momentul depunerii proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani după încheierea proiectului
  • Solicitanții entități private trebuie să aibă dreptul de proprietate/concesiune pentru obiectul de patrimoniu  cuprins în proiect, valabil din momentul depunerii proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani după încheierea proiectului
  • Solicitanții organizații de utilitate publică trebuie să aiba dreptul de proprietate/ concesiune/folosință cu titlu gratuit pentru obiectul de patrimoniu  cuprins în proiect, valabil din momentul depunerii proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani după încheierea proiectului.

Finanțare

Suma disponibilă pentru proiecte mari este de 16.448.526 euro, din care:

  • 15.048.526 euro pentru componenta Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural;
  • 1.400.000 euro pentru componenta Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural.

Suma minimă și maximă disponibilă pentru proiecte

Valoarea minimă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă este de 2.000.000 euro.

Rata de finanțare

Valoarea finanțării nerambursabile nu va depăși 90% din costurile totale eligibile ale proiectului, cu excepția proiectelor implementate de instituții publice, pentru care valoarea finanțării nerambursabile poate ajunge până la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Durata proiectelor

Implementarea proiectelor nu poate depăși 30 aprilie 2017.