Schema de granturi mici

În cadrul programului va fi finanțată o schemă de granturi mici destinată inițiativelor la scară redusă, cu scopul încurajării activităților de restaurare și a îmbunătățirii cooperării între instituțiile din domeniul culturii din România și între acestea și instituțiile din statele donatoare, între operatorii din domeniul patrimoniului cultural.

Aplicanți eligibili

  • instituții publice: autorități publice, instituții culturale și arhivele statului;
  • organizații non-guvernamentale active în domeniul patrimoniului cultural sau al minorităților etnice, proprietari/administratori ai monumentelor istorice, obiectelor și colecțiilor;
  • organizații religioase recunoscute din punct de vedere juridic în România;
  • instituții de învățământ superior sau de cercetare;
  • alte entități non-comerciale.

Pentru restaurarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imobil și a patrimoniului natural

  • Solicitanții autorități publice trebuie să aibă dreptul de proprietate/ administrare/concesiune pentru obiectul de patrimoniu  cuprins în proiect, valabil din momentul depunerii proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani după încheierea proiectului
  • Solicitanții entități private trebuie să aibă dreptul de proprietate/concesiune pentru obiectul de patrimoniu  cuprins în proiect, valabil din momentul depunerii proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani după încheierea proiectului
  • Solicitanții organizații de utilitate publică trebuie să aiba dreptul de proprietate/ concesiune/folosință cu titlu gratuit pentru obiectul de patrimoniu  cuprins în proiect, valabil din momentul depunerii proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani după încheierea proiectului.

Finanțare

Suma disponibilă pentru schema de granturi mici este de 1.176.471 euro, din care:

  • 500.000 euro pentru categoria de rezultat Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural;
  • 676.470 euro pentru categoria de rezultat Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural.

Suma minimă și maximă disponibilă pentru proiecte

Valoarea minimă a unui proiect este de 25.000 euro, iar valoarea maximă este de 85.000 euro.

Rata de finanțare

Valoarea finanțării nerambursabile nu va depăși 90% din costurile totale eligibile ale proiectului, cu excepția proiectelor implementate de instituții publice, pentru care valoarea finanțării nerambursabile poate ajunge până la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Durata proiectelor

Implementarea proiectelor nu poate depăși 30 aprilie 2017.