Despre program

Obiectivul general al Programului este protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.

Programul are ca scop îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din România;
 • dezvoltarea orașelor și regiunilor prin creșterea atractivității turistice și investiționale a acestora, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural;
 • conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea susținerii identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome.

Obiectivele Programului vor fi îndeplinite prin intermediul următoarelor categorii de rezultate:

A. Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural

 • restaurarea, conservarea și punerea în valoare a construcțiilor - monument istoric;
 • restaurarea/conservarea bunurilor culturale mobile;
 • digitizarea arhivelor, cataloagelor, inventarelor și obiectelor de patrimoniu și crearea de baze de date;
 • crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale.

B. Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural

 • crearea sau îmbunătățirea documentelor strategice, de planificare și management integrat pentru patrimoniul cultural;
 • protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică și culturală;
 • facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al minorităților culturale și etnice pentru publicul larg.

Programul dorește să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre operatorii culturali din România și cei din statele donatoare.

Valoarea totală a Programului este de 18.451.295 euro, din care:

 • 15.683.601 euro reprezintă alocarea financiară acordată prin Mecanismul Financiar SEE și
 • 2.767.694 euro reprezintă cofinanțarea asigurată de la bugetul național.

Finanțarea nerambursabilă acordată inițial a fost de 14.000.000 euro dar, în anul 2014, Biroul Mecanismului Financiar a decis suplimentarea bugetului programului cu 1.683.601 euro.

Cel puțin 10% din alocarea pentru acest program va fi dedicată proiectelor care vizează îmbunătățirea situației populației de etnie romă.

Programul va fi implementat prin intermediul unei licitații de proiecte și a unei scheme de granturi mici.

În cadrul programului a fost aprobat un proiect predefinit, „Patrimoniu deschis”, implementat de Complexul Național Muzeal „Astra” din Sibiu împreună cu Muzeul South Trøndelag din Norvegia.

Planificarea implementării programului

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Semnarea acordului de program

 

 

 

 

 

Conferința de lansare a programului

 

 

 

 

 

Eveniment pentru identificarea de parteneri

 

 

 

 

 

Evaluarea și implementarea proiectului predefinit

 

 

Selectarea și implementarea proiectelor privind întărirea relațiilor bilaterale

 

 

 

 

Selectarea și implementarea proiectelor din cadrul schemei de granturi mici

 

 

Selectarea și implementarea proiectelor mari

 

 

Conferința de închidere a programului

 

 

 

 

 

Evaluarea programului