Relații bilaterale

Finanțare disponibilă

Suma totală din program alocată întăririi relațiilor bilaterale este de 247.060 euro, din care 210.001 euro reprezintă alocarea financiară acordată prin Mecanismul Financiar SEE și 37.059 euro reprezintă cofinanțarea asigurată de la bugetul național.

Activități eligibile

Activități realizate înainte de lansarea licitațiilor de proiecte și până la data limită de depunere a cererilor de finanțare (Măsura „A”):

  • căutarea de potențiali parteneri din statele donatoare și schimburi de cunoștințe cu entități din statele donatoare;
  • căutarea de potențiali parteneri în România (numai pentru parteneri de proiect din statele donatoare), prin participarea la seminarii, conferințe, reuniuni sau alte evenimente și pregătirea unei cereri pentru un proiect în parteneriat.

Activități realizate pe parcursul implementării proiectelor aprobate (Măsura „B”):

  • crearea și menținerea unor rețele de cooperare, schimbul de experiență și cunoștințe, precum și participarea la seminarii și conferințe legate de obiectivul proiectului și al programului.

Rata de finanțare a celor două măsuri

Facilitarea relațiilor bilaterale înainte de depunerea unei cereri de finanțare sau „Măsura A” va beneficia de 50% din fondurile alocate pentru întărirea relațiilor bilaterale.
Facilitarea relațiilor bilaterale pe parcursul implementării proiectelor va beneficia de 50% din fondurile alocate pentru întărirea relațiilor bilaterale.

Aplicanți eligibile

În cadrul „Măsurii A”, potențialul solicitant, precum și potențialul partener al proiectului din statele donatoare vor fi aplicanți eligibili.
În cadrul „Măsurii B”, aplicanți eligibili vor fi solicitanții de proiecte aprobate la finanțare (vizitatea partenerilor proiectului, participarea la seminarii și conferințe etc.).

Valoare finanțării

Costurile eligibile ale fiecărei instituții nu vor depăși 2.000 euro.

Rata de finanțare

Rata maximă de finanțare este de 100%.

Rambursarea cheltuielilor se va realiza într-o singură tranșă, la finalul proiectului, excepție făcând autorităților publice centrale, care vor primi fondurile în avans.

 

Află mai multe despre cererile de propuneri pentru acțiuni de parteneriat.