Despre noi

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale este Operator al Programului PA16/RO12„Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”.

În calitate de Operator de Program, Unitatea de Management a Proiectului este responsabilă de pregătirea și implementarea Programului, în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității și în special de:

  • selectarea proiectelor propuse spre finanțare și semnarea contractelor pentru fiecare proiect;
  • asigurarea concordanței proiectelor selectate spre finanțare cu obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Pentru mai multe informații cu privire la Operatorul de Program, vă rugăm accesați adresa: www.umpcultura.ro.

Partener de Program: Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural.

Pentru mai multe informații cu privire la Partenerul de Program, vă rugăm accesați adresa: http://www.riksantikvaren.no/English/.

Structura instituțională: