Proiecte mari finanțate – stadiu contractare martie 2015

Granturi SEE
Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Cererea de proiecte mari
6 ianuarie – 7 aprilie 2014

CONTRACTE DE FINANȚARE SEMNATE

NOIEMBRIE 2014

Nr. crt.

Denumire solicitant

Denumire partener

Titlu proiect

Valoare totală proiect (euro)

Valoare totală proiect (lei)

Finanțare neram-bursabilă acordată (euro)

Finanțare neram-bursabilă acordată (lei)

1

Unitatea Administrativ Teritorială Slatina

EVRIS FOUNDATION ses

Atelierul Intercultural „Victoria”

1.642.143,82

7.254.170,32

1.642.143,82

7.254.170,32

2

Fundaţia Kálnoky

INTBAU Scandinavia

Iniţiativă de patrimoniu – Muzeul vieții transilvănene

1.142.157,78

5.045.482

1.027.713,57

4.539.924,7

DECEMBRIE 2014

3

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița - Năsăud

Nu este cazul

Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud

1.396.210,60

6.171.949

1.396.210,60

6.171.949

4

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj

 • Muzeul Etnografic al Transilvaniei
 • Asociația Nordică de Design Urban

Conservare - restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer

877.776,04

3.880.209

877.776,04

3.880.209

5

Universitatea din București

 • Arhivele Naționale ale României
 • Universitatea Babeș-Bolyai
 • Arhivele Naționale ale Norvegiei

Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României

891.946,17

3.942.848,08

891.946,17

3.942.848,08

FEBRUARIE 2015

6

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba

 • Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia
 • Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei
 • Universitatea din Bergen / Muzeul Universității

MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia

1.821.167

8.086.892,14

1.821.167

8.086.892,14

7

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 • Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
 • Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din Munţii Orăştiei

943.232,35

4.188.423,25

943.232,35

4.188.423,25

8

Fundația Samuel von Brukenthal

 • Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural (NIKU)

Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Ansamblului Brukenthal din Avrig ca resursă pentru revitalizarea și regenerarea comunității

1.769.710,46

7.858.399,30

1.592.739,41

7.072.559,37

MARTIE 2015

9

Fundația Mihai Eminescu Trust

 • Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural (NIKU)

Centru de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii – Restaurare şi refuncţionalizare a incintei fortificate

1.726.252,22

7.643.499,61

1.546.376,74

6.847.046,95