Cursuri de armână, 30 - 31 octombrie 2015

Filiala București a Comunității Armâne din România a organizat în perioada 30-31 octombrie 2015 cursurile de armână de nivel I, II și III, la care au participat membrii înscriși și voluntarii din cadrul proiectului finanțat prin Programul PA16/RO12. Activitățile educaționale s-au desfășurat la sediul din Str. Vasile Lascăr nr. 26-28 și în Sala „Zarafi” a Hotelului Cișmigiu.

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți la adresa: anveatsaarmaneashti.com