Cursuri de armână și concursul Njica Landarushi

În data de 27 noiembrie 2015, la sediul Filialei București a Comunității Armâne din România din Str. Vasile Lascăr nr. 26-28, au avut loc cursurile de armână de nivel I și II, la care au participat membrii înscriși și voluntarii din cadrul proiectului „ANVEATSÂ ARMÂNEASHTI” derulat prin Programul PA16/RO12.

În data de 28 noiembrie 2015, 8 elevi înscriși la cursurile derulate de asociație au participat la concursul Njica Landarushi la secțiunile de interpretare de cântec și poezie în limba armânească.

 

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți la adresa: anveatsaarmaneashti.com