COMUNICAT privind data limită Măsura B – Fondul pentru relații bilaterale

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator de Program pentru PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, anunță închiderea Rundei 1/2016 a Măsurii B – Fondul pentru relații bilaterale. Astfel, cei interesați mai pot depune propuneri de acțiuni de parteneriat până la data de 15 aprilie 2016, ora 14.00, urmând ca în perioada următoare să fie pregătit Ghidul solicitantului aferent Rundei 2/2016. Operatorul de Program va evalua toate propunerile depuse până la termenul limită, în ordinea primirii acestora și va publica lista acțiunilor de parteneriat selectate la finanțare.

Toate informațiile despre depunerea cererilor de finanțare și documentația aferentă sunt disponibile la adresa http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-parteneriat_doc_196_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b_pg_0.htm.