UPDATE Cerere de exprimare a interesului pentru înscrierea pe lista de experţi-evaluatori proiecte

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură se prelungește până la 31 ianuarie 2014.

Operator de Program: Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

Această cerere de exprimare a interesului are ca obiectiv întocmirea unei liste de experţi externi care să realizeze evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programelor:

  • PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”
  • PA17/RO 13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

Pentru mai multe detalii, accesați Cerere de exprimare a interesului pentru înscrierea pe lista de experţi-evaluatori proiecte.