Suplimentarea bugetului alocat propunerilor de acțiuni de parteneriat în cadrul Măsurii B (Runda 2/2016) a Fondului pentru relații bilaterale

Secțiunea 1. Introducere  din Ghidul solicitantului se modifică astfel:
În cadrul acestui Program pentru obiectivul de întărire a relațiilor bilaterale este alocată o sumă totală de 247.060 euro. Alocarea financiară pentru prezenta cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat din cadrul Măsurii B este de 90.000 euro.

Secțiunea 5.3 Alocarea financiară și valoarea maximă a finanțăriidin Ghidul solicitantuluise modifică astfel:
Alocarea financiară pentru această cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat este de 90.000 euro.