CLARIFICARE semnarea și ștampilarea documentelor depuse în cadrul cererii de proiecte mari și a schemei de granturi mici

Toate documentele care constituie dosarul proiectului trebuie numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, în colțul dreapta jos.

Opisul dosarului va cuprinde și specificarea numărului de pagină al documentului la care se face referire.

Orientativ, puteți folosi modelul de mai jos:

OPIS

Nr. crt.

Denumire document

Pagină
(de la pag. – până la pag.)