DOCUMENTE JUSTIFICATIVE – Fondul pentru relații bilaterale

La sfârșitul perioadei de implementare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea acțiunii de parteneriat, beneficiarii de finanțare trebuie să transmită Operatorului de Program următoarele:

 • cerere rambursare - Anexa 5
 • raport final - Anexa 6
 • documente justificative – conform listei de mai jos în funcție de tipul cheltuielii
 • materiale realizate în timpul acțiunii de parteneriat (ex. materiale publicate, articole, imagini, studii etc. - dacă este cazul).

Cheltuieli de deplasare

Documente justificative

a. Transport cu avionul/ trenul/ autocarul cursă regulată/ navigaţie fluvială

Biletele de călătorie + Tichetele de îmbarcare

 • Asigurarea de sănătate
 • Factură

Extras de cont

b. Transport în comun

 • Bon fiscal/ Bilete de călătorie

c. Autoturism propriu

 • Bonuri pentru taxe de autostradă, poduri, parcare
 • Bon fiscal de combustibil

d. Autoturism de serviciu

 • Foaia de parcurs şi FAZ (Foaie de activitate zilnică)
 • B.C.F. – uri (Bonuri de carburanți cu valoare fixă) / Bon fiscal de combustibil

e. Diurnă

Document ce justifică legătura dintre persoanele care au efectuat deplasarea și beneficiarul finanțării nerambursabile (Contract de muncă/colaborare/ voluntariat/etc.)

Ordin de deplasare interna (dacă este cazul)/ Declarație pe proprie răspundere a fiecărei persoane care a efectuat deplasarea cu privire la diurna încasată (perioadă+sumă)

Dispoziție de plată 

f. Cazare

Factură ce menționează numele persoanelor cazate / Factură + diagrama de cazare

 • Extras de cont / Chitanță

g. Taxe de participare

 • Factură/Bon fiscal
 • Extras de cont / Chitanță