ERATĂ Cerere de proiecte mari și Schema de granturi mici, Ghidul solicitantului, cap. 5.4 Contribuția proprie

Datorită faptului că de la 1 ianuarie 2014, conform H.G. nr. 871/2013, s-a modificat salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în capitolul 5.4 Contribuția proprie paragrafele referitoare la modul de calcul al contribuției în natură sub formă de muncă voluntară se modifică după cum urmează:

Baza de calcul a prețurilor unitare pentru munca voluntară va lua în considerare datele oficiale cu privire la salariul minim și mediu pe economie la nivel național, stabilite de către Comisia Națională de Prognoză, în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte. În funcție de tipul de muncă, două niveluri diferite ale prețurilor vor fi utilizate:

  • În cazul muncii administrative/necalificate, va fi luat în considerare salariul minim brut pe economie, la care se adaugă contribuțiile sociale aferente prevăzute de legislația națională. Conform H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.
  • În cazul muncii complexe/calificate, va fi luat în considerare salariul mediu brut pe economie la care se adaugă contribuțiile sociale aferente prevăzute de legislația națională. Conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei lunar pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună reprezentând 13,678 lei/oră.

Corespunzător, se modifică Anexa 2 – Bugetul proiectului referitor la clarificările prevăzute în secțiunea „Notă”, după cum urmează: Anexa 2 - Budgetul proiectului