ATENȚIE – listă documente justificative – Fondul pentru relații bilaterale

  • Lista documentelor justificative necesare decontării cheltuielilor efectuate în cadrul acțiunilor de parteneriat derulate prin Fondul pentru relații bilaterale se completează cu următorul document:
    • Dispoziție de plată de la organizația beneficiară către persoana care a făcut deplasarea – document pentru justificarea primirii diurnei.
  • În cazul ONG-urilor plătitoare de TVA, se solicită completarea și transmiterea unei Declarații pe propria răspundere referitoare la faptul că organizația nu va solicita recuperarea de la bugetul de stat a TVA-ului aferent cheltuielilor rambursate în cadrul acțiunii de parteneriat.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE – Fondul pentru relații bilaterale