CLARIFICARE: Fișe de post aprobate de reprezentantul legal al solicitantului

Referitor la documentele generale ce trebuie atașate dosarului cererii de finanțare, precizăm faptul că fișele de post aferente pozițiilor care formează echipa de proiect, trebuie aprobate după cum urmează:

  • de reprezentantul legal al solicitantului, pentru angajații acestuia;
  • de reprezentantul legal al partenerului de proiect, precum și de reprezentatul legal al solicitantului, pentru angajații partenerului de proiect.