ERATĂ Data limită de depunere – Schema de granturi mici

Dintr-o eroare materială, în cadrul Ghidului solicitantului pentru Schema de granturi mici, paragraful:

Data limită de depunere este 25 Aprilie 2014 (ora 17.00). Pentru cererile de finanțare depuse prin poștă sau serviciu de curierat se va  lua în considerare data de depunere a cererii în custodia poștei sau a serviciului de curierat.
se modifică după cum urmează:
Data limită de depunere este 25 Aprilie 2014 (ora 12.00). Pentru cererile de finanțare depuse prin poștă sau serviciu de curierat se va lua în considerare data de depunere a cererii în custodia poștei sau a serviciului de curierat.