Proiecte mari finanțate – stadiu contractare ianuarie 2015

Granturi SEE
Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Cererea de proiecte mari
6 ianuarie – 7 aprilie 2014

CONTRACTE DE FINANȚARE SEMNATE

NOIEMBRIE 2014

Nr. crt.

Denumire solicitant

Denumire partener

Titlu proiect

Valoare totală proiect (euro)

Valoare totală proiect (lei)

Finanțare nerambursabilă acordată (euro)

Finanțare nerambursabilă acordată (lei)

1

Unitatea Administrativ Teritorială Slatina

EVRIS FOUNDATION ses

Atelierul Intercultural „Victoria”

1.642.143,82

7.254.170,32

1.642.143,82

7.254.170,32

2

Fundaţia Kálnoky

INTBAU Scandinavia

Iniţiativă de patrimoniu – Muzeul vieții transilvănene

1.142.157,78

5.045.482

1.027.713,57

4.539.924,7

DECEMBRIE 2014

3

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița - Năsăud

Nu este cazul

Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud

1.396.210,60

6.171.949

1.396.210,60

6.171.949

4

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj

  • Muzeul Etnografic al Transilvaniei
  • Asociația Nordică de Design Urban

Conservare - restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer

877.776,04

3.880.209

877.776,04

3.880.209

5

Universitatea din București

  • Arhivele Naționale ale României
  • Universitatea Babeș-Bolyai
  • Arhivele Naționale ale Norvegiei

Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României

891.946,17

3.942.848,08

891.946,17

3.942.848,08