Conservarea meșteșugurilor tradiționale ale Rromilor din Harghita

Site-ul proiectului      

Promotor de proiect: Asociaţia Gelem Gelem Harghita
Durata proiectului: 9 luni
Partener de proiect:

 1. Consiliul Județean Harghita
 2. Municipiul Miercurea Ciuc
 3. Fundația Thalia Miercurea Ciuc
 4. Asociația pentru Studii și Formări Profesionale

Valoarea totală a proiectului: 209.974,42 lei, echivalentul a 47.421,83 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 188.976,98 lei, echivalentul a 42.679,65 euro

Obiectivul general al proiectului este promovarea meşteşugurilor tradiţionale ale romilor şi transmiterea cunoştinţelor acumulate de meşteri pe tot parcursul vieţii către generaţia tânără de etnie romă şi a altor etnii.

Obiective specifice:

 • învăţarea meşteşugurilor tradiţionale ale populației de etnie romă;
 • îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie romă prin învăţarea unui meşteşug;
 • practicarea meşteşugurilor tradiţionale contribuie la protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural al romilor;
 • consolidarea identităţii culturale în rândul generaţiei tinere prin introducerea de activităţi culturale în viaţa de zi cu zi a romilor;
 • prezentarea expoziţiei (produse meşteşugăreşti tradiţionale și fotografii etnografice) în diferite localități din România pentru a face cunoscută bogăţia acestei culturi.

Rezultate așteptate

 • transmiterea cunoștințelor acumulate de meșteșugari de etnie romă către generaţia mai tânără și conservarea patrimoniului cultural al minorității romă pentru generațiile viitoare prin intermediul cursurilor organizate (cursuri de meserii tradiționale, curs de limbă romani);
 • sporirea gradului de accesibilitate al publicului la valorile materiale (produse tradiționale și meșteșugărești) și imateriale (limba, dansul, muzica, port popular,  meseriile tradiționale) ale romilor care constituie patrimoniu național,  prin prezentări de dansuri și meserii tradiționale (meșteșuguri) și prin expoziții de fotografii și produse.

Indicatori:

 • 20 expoziţii şi evenimente dedicate patrimoniului minorităţilor etnice şi culturale;
 • curs împletitori de coșuri din nuiele pentru 15 tineri romi;
 • curs împletitori de mătură din sorg și răchită pentru 15 tineri romi;
 • curs de limbă romani pentru 15 persoane;
 • prezentare dansuri tradiționale ale romilor;
 • prezentare meserii tradiționale ale romilor (târg al produselor);
 • minim 100 de fotografii realizate de către etnograf.

Noutăți proiect