Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci

Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Muzeul Județean Buzău
Durata proiectului: 17 luni, fără a depăși 31.07.2016
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 341.932,94 lei, echivalentul a 77.224,11 euro

Obiectivul general al proiectului constă în prezervarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural din România şi creşterea atractivității turistice a oraşului Buzău datorită valorificării patrimoniului cultural.

Obiective specifice:

 1. Cercetarea pluridisciplinară a bunurilor cu valoare istorico-documentară din cadrul Colecției Dumitru Dan, primul globe-trotter român.
 2. Digitizarea unui număr de 677 de bunuri de patrimoniu deținute de 3 instituții publice (Muzeul Judeţean Buzău, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Muzeul Sportului Bucureşti) care vor constitui Colecția Dumitru Dan.
 3. Revitalizarea patrimoniului imaterial şi cultural prin reconstituirea a 6 cântece şi 5 jocuri populare româneşti, prin revitalizarea meşteşugului opincilor şi al cusutului cămăşilor populare, tehnici tradiționale aflate pe cale de dispariție în zona Buzăului.
 4. Amenajarea unui spațiu cultural şi expozițional pentru a spori accesul publicului larg la bunurile culturale din Colecția Dumitru Dan.

Rezultate așteptate:

 • un studiu ştiinţific publicat într-o revistă de specialitate;
 • digitizarea şi comunicarea publică a tuturor bunurilor din patrimoniul celor 3 instituţii muzeale, care vor constitui „Colecţia Dumitru Dan”;
 • reconstituirea a 6 cântece, 5 jocuri populare româneşti, a 497 perechi de opinci şi a cămăşii de scenă a globe-trotterului;
 • organizarea unei expoziții permanente care va celebra împlinirea a 100 de ani de la ocolul lumii pe jos realizat de primul globe-trotter român, prin valorificarea unor bunuri care i-au aparţinut lui Dumitru Dan;
 • informarea, comunicarea şi publicitatea proiectului.

REZULTATE:

 • crearea unei expoziții permanente în cadrul spațiului cultural „Colecția Dumitru Dan” dedicat călătoriei acestuia în jurul lumii;
-
 • elaborarea unui studiu științific cu privire la patrimoniul cultural imaterial;
 • reconstituirea audio şi video a 6 cântece şi 5 dansuri ale globe-trotterilor;
 • crearea a 2 baze de date descriptive conținând 677 de bunuri digitizate;
 • restaurarea a 135 de documente și a unei bundițe din patrimoniul Muzeului Județean Buzău;
 • expunerea a 120 de bunuri de patrimoniu în cadrul „Colecției Dumitru Dan”;
 • conservarea și revitalizarea a 2 meșteșuguri (confecționat opinci și cusut cămăși populare) prin organizarea a 14 ateliere meșteșugărești pentru copii romi sau cei defavorizați;
 • confecționarea a 497 perechi de opinci;
 • reconstituirea a 2 cămăși populare;
 • crearea a 3 jocuri (un joc digital și 2 electronice);
 • crearea paginii dedicate proiectului, http://dumitrudan.muzeubuzau.ro/

SUSTENABILITATE

Vizita la Muzeul Județean Buzău a olimpicilor la chimie, biologie și fizică, 2 august 2017

 

Atelier „NOI COPIII EUROPEI”, 9 mai 2017 [video]

 

Vizita președintelui Academiei Europene a Muzeelor, 05 aprilie 2017

 

Centenarul Armatei, 18 august 2016, vizita Ministrului Apărării Naţionale, Mihnea Moțoc

 

Ziua Educației, 5 octombrie 2016

 

Activitatea „Un român în jurul lumii” (lecție interactivă) desfășurată în parteneriat cu Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” din Buzău, 29 noiembrie 2016

 

FOLLOW-UP Ateliere meșteșugărești „Semne cusute tradiționale”, 6-8 martie 2017

Muzeul Județean Buzău a organizat 3 ateliere meșteșugărești „Semne cusute tradiționale”. Mai multe grupuri de elevi au avut ocazia să însuşească cunoştinţe noi, pornind de la motivele cusute pe costumele tradiționale, sub coordonarea meșterului popular Mariana Trif, din comuna Bisoca. Atelierele s-au orientat spre interpretarea motivelor tradiționale specifice zonei (semne și simboluri), compoziție (geometrie, forme stilizate), cromatică, materiale și tehnici tradiționale utilizate. În perioada 6-8 martie 2017, 80 de elevi și 17 profesori și părinți au participat la cele 3 ateliere de lucru.

6 martie 2017

 

7 martie 2017

 

8 martie 2017

 

Noutăţi proiect:

IMPACT

Călătoria în jurul lumii a lui Dumitru Dan a început la București, în data de 1 martie 1910.

Dumitru Dan, împreună cu alți trei tineri români, Alexandru Pascu, Gheorghe Negreanu și Paul Pârvu, au purtat costume tradiționale pe tot parcursul călătoriei, promovând în întreaga lume folclorul românesc, cântecele și dansurile populare românești.

Performanța lui Dumitru Dan rămâne remarcabilă și astăzi. Au fost necesare 497 perechi de opinci pentru a străbate cei 100.000 de kilometri ai cursei în jurul lumii.

Pe lângă documentele oficiale care marchează fiecare oraș prin care a trecut, rămân generațiilor viitoare câteva cântece și dansuri românești reconstituite în cadrul proiectului.

Cântecele globe-trotterilor:

Doina
Brâu
Călușul
Ciobănașul
Banu Mărăcine
Hora

Dansurile globe-trotterilor:

Banu Mărăcine

Ciobănașul

Brâulețul

Hora românească

Călușul

Film documentar Dansurile globe-trotterilor

Spot publicitar

Cum se fac opincile (film documentar)

Ateliere meșteșugărești - opinci

Atelier confecționare opinci, 12 iunie 2015

 

Atelier confecționare opinci, 29 septembrie 2015

 

Atelier confecționare opinci, 9 octombrie 2015

 

Atelier confecționare opinci, 3 noiembrie 2015

 

Atelier confecționare opinci, 11 decembrie 2015

 

Atelier confecționare opinci, 15 ianuarie 2016

 

Atelier confecționare opinci, 2 februarie 2016

 

Atelier confecționare opinci, 26 februarie 2016

 

Atelier confecționare opinci, 11 martie 2016

 

Atelier confecționare opinci, 18 mai 2016

 

Ateliere meșteșugărești - cusut cămăși

Atelier cusut cămăși, 1 iunie 2016

 

Atelier cusut cămăși, 9 iunie 2016

 

Atelier cusut cămăși, 16 iunie 2016

 

Atelier cusut cămăși, 23 iunie 2016