RAR – Recuperarea Anglisticii în România

RAR – Recuperarea Anglisticii în România
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Universitatea din București
Partener de proiect: Biblioteca Academiei Române
Durata proiectului: 14 luni, fără a depăși 30.04.2016
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 254.814,80 lei, echivalentul a 57.548,85 euro

Obiectiv general:

Protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural scris în domeniul anglisticii din Romania prin creșterea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate și facilitarea accesului la acestea al publicului interesat.

Obiective specifice:

 • identificarea profesionistă a unui segment documentar reprezentativ de resurse informaţionale, pe aria tematică vizată de proiect;
 • digitizarea a 250 de volume din domeniul anglisticii, organizarea documentelor digitizate în baze de date conform normelor europene și integrarea lor în portalul cultural Europeana;
 • promovarea activă a proiectului și a colecţiilor privind studiul limbii, culturii și civilizației engleze în rândul publicului interesat și valorificarea acestora prin punerea la dispoziţia unui număr cât mai mare de utilizatori.

Rezultate așteptate

 • 250 de obiecte de patrimoniu scris din perioada 1750 și 1940 selectate în vederea digitizării unui volum de peste 50.000 de pagini;
 • constituirea unui corpus documentar prioritar, relevant pentru domeniului vizat de proiect;
 • 250 de fișe documentare elaborate;
 • o bază de date creată;
 • un catalog web al colecțiilor accesat de pe website-urile bibliotecilor, universităților, platformelor culturale, bibliotecii digitale Europeana, comunicate de presă, website-ul proiectului;    
 • 2 evenimente de presă organizate;
 • minim 3 articole publicate în reviste de specialitate;
 • o conferință organizată cu minim 50 de participanți la conferință;
 • un seminar organizat cu minim 50 de participanți la seminar;
 • 100 de CD-uri conținând Catalogul Web al colecțiilor diseminate.

 

Noutăți proiect/Galerii foto

IMPACT

Rezultatele proiectului cuprind:

 • corpusul documentar prioritar a fost constituit, în acest sens fiind stabilite criteriile de selecție a documentelor ce au fost digitizate;
 • fondul de carte selectat a fost identificat în colecțiile bibliotecilor;
 • un catalog web, conținând cele 262 de volume digitizate.

Catalogul web poate fi accesat și de pe paginile web ale Bibliotecii Naționale a României, Bibliotecii Metropolitane București, Institutului Național al Patrimoniului, Institutului de Istorie A.D. Xenopol Iași, Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Rezultatele proiectului au fost diseminate prin:

 • cele 262 de volume digitizate;
 • un catalog web și 160 de CD-uri distribuite;
 • 4 evenimente de presă cu peste 200 de participanți;
 • materiale promoționale: roll-up, panou publicitar, pliante, afișe, mape de presă, pixuri etc.;
 • 1 website dedicat proiectului, www.recuperareaanglisticii.ro;
 • 14 articole publicate în mass-media;
 • 3 știri radio;
 • peste 25 de articole pe platforme online;
 • 2 comunicate de presă publicate într-un ziar național;
 • peste 250.000 de persoane (general) și peste 60.000 de persoane (specializate) informate cu privire la rezultatele proiectului
-