Revitalizarea monumentelor istorice din Oltenia prin realizarea de documente strategice, de planificare si management integrat

Promotor de proiect: Arhiepiscopia Craiovei
Durata proiectului: 12 luni, fără a depăși 30.04.2016
Valoarea totală a proiectului: 360.296 lei, echivalentul a 81.138,61 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 324.266,40 lei, echivalentul a 73.024,74 euro

Obiectivul general al proiectului constă în protejarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu din regiunea Sud-Vest Oltenia prin crearea unei aplicații virtuale de management integrat.

Obiective specifice:

  • realizarea unei aplicații virtuale care să asigure managementul integrat pentru 26 obiective de patrimoniu din regiunea Sud-Vest Oltenia;
  • elaborarea unui document programatic care să contribuie la asigurarea managementului integrat al celor 26 de obiective de patrimoniu;
  • creșterea vizibilității a 26 obiective de patrimoniu prin campania de informare și publicitate realizată prin proiect.

Aplicația dezvoltată prin intermediul acestui proiect va permite menținerea în permanență a unei imagini de ansamblu asupra situației obiectivelor aflate în evidență și va  prioritiza necesitățile de recondiționare pe baza unui punctaj alocat rezultat în urma aplicării unui algoritm de calcul. Punctajul obținut va genera o poziție pe lista de așteptare.

Alături de aplicația descrisă mai sus, documentul programatic elaborat în cadrul proiectului are ca scop prezentarea premiselor stabilirii unor politici și strategii la nivel național în domeniu.

Grupul ţintă aferent proiectului include atât administratorii obiectivelor de patrimoniu incluse în baza de date, cât și persoanele care accesează aplicația online în scopul informării cu privire la strategiile de reabilitare și conservare a monumentelor istorice.