Traseu cultural „Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu”

Traseu cultural „Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu”
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Fundația Mihai Eminescu Trust
Durata proiectului: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 384.887,30 lei, echivalentul a 86.925,17 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 343.319,47 lei, echivalentul a 77.537,25 euro

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a comunității din Mălâncrav, județul Sibiu, prin crearea unui traseu cultural de valorizare a patrimoniului imaterial și material multietnic local. Acest obiectiv va fi atins prin cele trei obiective specifice:

 • facilitarea accesului vizitatorilor la patrimoniul cultural multietnic din Mălâncrav prin crearea unui traseu de vizitare cu demonstrații interactive și interpretare inovativă;
 • creșterea cu minim 50% a numărului anual de vizitatori ai localității pentru anul 2015, comparativ cu 2013;
 • îmbunătățirea situației economice și sociale a unui număr de minim 10 meșteșugari, adulți de etnie romă din Mălâncrav, prin includerea în activități de valorizare a patrimoniului local.

Pe durata a 12 luni de zile se vor desfăşura activităţi de inventariere a patrimoniului imaterial local cu documentare foto-video a elementelor identificate, ca apoi, acestea să fie puse în valoare prin crearea unui traseu cultural „Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu”, cu expoziţii permanente și itinerante şi demonstraţii ale patrimoniului pentru vizitatori.

Echipa de management de proiect va coordona toate activităţile necesare îndepliniri obiectivelor propuse prin obţinerea următoarelor principale rezultate:

 • un inventar al patrimoniului multietnic local şi o metodologie participativă de valorizare a patrimoniului local;
 • 5 planuri de afaceri pentru valorizarea patrimoniului local, din care minim 2 în beneficiul membrilor de etnie romă;
 • un traseu cultural inclus şi promovat în context regional;
 • o expoziție permanentă și 4 expoziții temporare;
 • hartă de promovare a traseului cu 15 obiective incluse în circuitul public;
 • implicarea unui număr de 26 localnici în dezvoltarea de produse și servicii conexe valorizării patrimoniului cultural local;
 • implicarea unui număr de 12 localnici de etnie romă implicați direct în dezvoltarea de produse și servicii conexe valorizării patrimoniului cultural local al etniei lor (împletituri din materiale naturale, activităţi la cuptorul de cărămidă şi alte activități identificate pe parcurs);
 • 25 de centre de informare turistică regionale şi naţionale care vor primi materiale de informare a proiectului;
 • 8 filme documentare de scurt metraj accesibile publicului pentru promovarea directă şi indirectă a comunităţii;
 • 20 de apariţii mass-media pentru promovarea comunităţii beneficiare ca şi destinaţie de călătorie;
 • 10 descrieri pe pagini web internaţionale de călătorie promovând comunitatea beneficiară.

La final, vizitatorii vor putea vedea în Mălâncrav, nu doar un sat frumos, spații expoziționale și obiecte meșteșugite, ci vor putea trăi experiențe ce se adresează mai multor simțuri în același timp: vor putea participa direct la experiențe precum cioplirea manuală a lemnului de stejar, modelarea lutului în formă de cărămizi, la coacerea pâinii sau a prăjiturilor tradiționale zonei, le vor putea simți mirosul și gustul, vor putea atinge diferite texturi ale nuielelor de alun, ale lemnului sau lutului, vor avea posibilitatea să învețe simbolistica motivelor țesute sau brodate, să recunoască plantele din flora spontană utile pentru păstrarea sănătății și multe alte experiențe, alese cu grijă pentru autenticitatea lor.

Noutăți proiect

 

IMPACT

 • Studiu de inventariere a elementelor de patrimoniu local multietnic

Studiul are la bază informațiile culese și inventariate despre meșteșuguri, povești, cântece, dansuri și obiceiuri vechi, păstrate până în prezent.

 • Metodologie participativă de valorizare a patrimoniului local

Metodologia cuprinde măsuri de conservare și modalități de valorizare a patrimoniului, descrierea comunității locale, implicit structura etnică a acesteia, descrierea patrimoniului material și imaterial existent.

 • Program de demonstrații „Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu”

Atelierele de demonstrații au putut fi identificate cu ajutorul celor două hărți amplasate în Laslea și Mălâncrav și a panourilor din lemn pictate manual amplasate la poarta gospodăriilor.

 

Hartă panou Laslea
Hartă panou Mălâncrav
Panou punct de informare
Panou împletituri din nuiele
Panou bucătărie tradițională
Panou țiglă și cărămidă
Panou cusături și broderie
Panou dulgherie și tâmplărie
Panou țesături tradiționale
Cărți poștale
Pliante
Pliant bucătărie tradițională
Pliant cusături și broderie
Pliant dulgherie și tâmplărie
Pliant împletituri din nuiele
Pliant țesături tradiționale
Pliant țiglă și cărămidă
Broșură RO, EN, GER și coperți broșuri RO, EN, GER

 • 5 planuri de afaceri pentru valorizarea patrimoniului local
 • 8 filme documentare de scurt metraj

https://www.facebook.com/malancravheritage/videos/vb.410120625826713/442939262544849/?type=2&theater
https://www.facebook.com/malancravheritage/videos/vb.410120625826713/444728335699275/?type=2&theater
https://www.facebook.com/malancravheritage/videos/vb.410120625826713/454617791376996/?type=2&theater
https://www.facebook.com/malancravheritage/videos/vb.410120625826713/471423629696412/?type=2&theater
https://www.facebook.com/malancravheritage/videos/vb.410120625826713/472788979559877/?type=2&theater
https://www.facebook.com/malancravheritage/videos/vb.410120625826713/474946916010750/?type=2&theater
https://www.facebook.com/malancravheritage/videos/vb.410120625826713/474946916010750/?type=2&theater
https://www.facebook.com/malancravheritage/videos/vb.410120625826713/492152064290235/?type=2&theater

 • Expoziție permanentă
 
 • Traseu cultural

Hartă Mălâncrav

 • 4 expoziții temporare

Expoziție Brașov

 

Expoziție Târgu Mureș

 

Expoziție Sibiu

 

Expoziție București

 

Sărbătoarea coroanei

 

Sărbătoarea recoltei

 

KEY FACTS

35 localnici au participat la atelierele de demonstrații, din care 18 localnici de etnie romă
15 puncte ale traseului cultural local identificate
7.093 de turiști atrași în Mălâncrav
Materialele de promovare distribuite către 32 de puncte și centre de informare turistică
215.087 vizualizări pe pagina web a proiectului www.malancrav.ro și pe pagina de socializare www.facebook.com/malancravheritage
62 apariții mass-media
29.787 vizualizări ale celor 8 filme documentare

Materiale video