Meșteșuguri tradiționale din Secuime – revitalizare prin digitizare și promovare

Meșteșuguri tradiționale din Secuime – revitalizare prin digitizare și promovare
Site-ul proiectului      

Promotor de proiect: Centrul de Cultură al Județului Covasna
Durata proiectului: 13 luni, fără a depăși 30.04.2016
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 301.792 lei, echivalentul a 68.511,23 euro

Obiectiv general al proiectului vizează consolidarea identităţii culturale a minorităţilor etnice şi dezvoltarea comunitară, în prisma revitalizării meşteşugurilor tradiţionale.

Obiective specifice:

  • salvgardarea unei componente importante a patrimoniului cultural imaterial al comunităţilor covăsnene, prin digitizarea meşteşugurilor tradiţionale din zonă şi crearea unei baze de date, care să faciliteze accesul publicului larg la toate informaţiile legate de aceste valori de patrimoniu;
  • promovarea meşteşugurilor tradiţionale din zonă, prin realizarea de filme documentare pe această temă şi prin conceperea unor pachete/oferte turistice în care să fie incluse şi programe construite în jurul localităţilor/comunităţilor unde turiştii se pot întâlni cu meşteri populari şi pot admira şi cumpăra produse de artă tradiţională.

Grupul țintă este constituit din cei aproximativ 250 de meșteri populari, care vor fi prezentați printr-o bază de date comună și zece filme documentare. Meșteșugurile tradiționale vor fi prezentate sub îndrumarea profesionistă unui etnograf către cel puțin 1.000 de persoane, mai ales tineri.

IMPACT

Rezultate obținute:

10 filme documentare cu privire la meșteșugurile populare;

26 de proiecții ale filmelor documentare, la care au participat peste 1.000 elevi și profesori;

-

A fost creată o bază de date cu cei 250 de meșteri populari identificați în județul Covasna. Baza de date este accesibilă la adresa www.folktrades.ro. Totodată, a fost creată o hartă digitală interactivă, care facilitează căutarea meșterilor fie după localitate, fie după meșteșug, fie după numele meșterului popular.

3 workshop-uri cu experți în diferite domenii (specialiști comunicare, specialiști în marketing, agenți turistici, etnografi, meșteri populari) au fost organizate;

-

1 strategie de marketing a fost elaborată.

Ziua meșteșugurilor populare, 10 octombrie 2015

-

Articole în presa scrisă:

Atelier de fierărie

-

Atelier de rotărit

-

Atelier de tapițerie

-