Cultura Romă: Conservarea și revitalizarea meșteșugurilor, parte a patrimoniului imaterial

Cultura Romă: Conservarea și revitalizarea meșteșugurilor, parte a patrimoniului imaterial
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa
Partener de proiect: Romers Rettigheter
Durata proiectului: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 271.382,91 lei, echivalentul a 61.607,92 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 244.244,61 lei, echivalentul a 55.447,13 euro

Obiectivul general al proiectului constă în revitalizarea patrimoniului imaterial al etniei rome, prin facilitarea accesului publicului larg la evenimente dedicate acestei minorități.

Activități:

 • organizarea a  două expoziții în Bucureşti, respectiv Sibiu, în cadrul cărora meșteșugarii romi vor face demonstrații în fața publicului prezent și vor împărtăși vizitatorilor tradițiile meșteșugărești, asigurând astfel o mai bună expunere și înțelegere a importanței meșteșugurilor, ca parte a patrimoniului cultural imaterial.
 • organizarea a  cinci ateliere meșteșugărești în școlile din București. Acestea au scopul de a aduce meșteșugurile rome tradiționale mai aproape de elevi și de a le oferi posibilitatea de a înțelege principalele meserii rome tradiționale, precum olăritul, împletirea nuielelor, prelucrarea lemnului, a argintului sau a aramei.
 • realizarea unui studiu privind meşteşugurile tradiţionale rome prin culegerea datelor din 5 comunități de romi. Diseminarea rezultatelor studiului se va face atât la nivel național, cât și internațional, prin intermediul asociației partenere norvegiene.
 • transpunerea studiului pe o platformă interactivă online, unde vor fi expuse obiecte făurite de meșteșugarii romi împreună cu prezentarea fiecărui meșteșug în parte, precum și materiale video sau testimoniale ale meșteșugarilor.

Indicatori:

 • 13 meșteșuguri revitalizate
 • 2 expoziţii dedicate patrimoniului imaterial al minorităţii rome
 • 5 ateliere de lucru meşteşugăreşti
 • 5 vizite în comunităţile de romi
 • o platformă interactivă online
 • 1.000 de reviste realizate în limba română
 • 1.000 de broşuri realizate în limba norvegiană

Progresul proiectului poate fi urmărit pe website-ul dedicat, www.romaculture.ro, precum și pe pagina oficială de Facebook, www.facebook.com/romaculture.ro

Noutăţi proiect

 

IMPACT

2 expoziţii dedicate patrimoniului imaterial al minorităţii rome, respectiv:

Expoziție Shukar Fest, ediția I, București, august 2015

 

Expoziție Shukar Fest, ediția II, Sibiu, octombrie 2015

 

 

 

5 ateliere meșteșugărești organizate în două instituții de învățământ. În timpul atelierelor, elevii au învățat despre istoria meșteșugurilor, uneltele și tehnicile folosite de către meșteșugari, dar au avut ocazia și să creeze propriile obiecte din metale, piele, lemn și lut.

 

 

Caravana Meșteșugurilor”, respectiv 4 ateliere itinerante desfășurate în orașele București, Sinaia, Predeal și Brașov

 

 

5 vizite în comunități tradiționale rome în vederea documentării meșteșugurilor acestora

 

 

Materiale video

Film documentar - Documentary film

Argintari din Alexandria - Silversmiths from Alexandria

Căldărari din Brateiu - Coppersmiths from Brateiu

Căldărari din Popești-Leordeni - Coppersmiths from Popești-Leordeni

Curelari din Sighișoara - Harness makers from Sighișoara

Rudari din Băbeni - Rudars from Băbeni