Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el - Parohia Unitariană Dârjiu

Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el - Parohia Unitariană Dârjiu
Site-ul proiectului      

Promotor de proiect: Parohia Unitariană Dârjiu
Durata proiectului: 11 luni
Partener de proiect: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
Valoarea totală a proiectului: 390.309,88 lei, echivalentul a 87.973,41 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 351.818,89 lei, echivalentul a 79.176,07 euro

Proiectul urmărește crearea unei rețele de colaborare între 7 biserici fortificate din România, aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor). Această rețea urmărește să creeze condițiile de „apărare” ale valorilor patrimoniului cultural al  minorităților etnice săsești și maghiare, pe de altă parte însă, aplicând strategia „porților deschise”, facilitează accesului la ea și promovează acest patrimoniu.

„Apărarea” se materializează în lucrările de conservare ale picturilor murale aflate în interiorul bisericii din Dârjiu și în realizarea unei colecții de obiecte legate de arta populară, meșteșuguri tradiționale etc., strânse în spatele zidurilor bisericii din Dârjiu.

„Porțile deschise” se materializează în crearea unei expoziții muzeale interculturale pilot din această colecție în biserica din Dârjiu. Acest best-practice din Dârjiu va constitui un exemplu de urmat pentru administratorii celorlalte biserici, participanți la rețea.

Obiectivul general al proiectului este protejarea și conservarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg, prin înființarea unei rețele de colaborare între cele 7 biserici fortificate din Transilvania, care fac parte din patrimoniul UNESCO.

Obiective specifice:

 • Restaurarea și conservarea picturilor murale din interiorul și exteriorul bisericii fortificate din Dârjiu;
 • Consolidarea identității culturale a minorității maghiare prin crearea și dezvoltarea unei expoziții muzeale interculturale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu;
 • Dezvoltarea comunității locale din Dârjiu prin creșterea atractivității turistice datorită facilitării accesului prin intermediul expoziției muzeale interculturale la patrimoniul cultural al publicului larg;
 • Crearea condițiilor de acces al publicului larg și promovarea valorilor materiale și imateriale și dezvoltarea turismului, prin înființarea unei rețele de colaborare și de promovare a celor șapte biserici fortificate din Transilvania, incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Rezultate așteptate

 • picturile murale de pe pereții bisericii din Dârjiu conservate și restaurate;
 • o expoziție muzeală cu 4 secțiuni create în incinta bisericii fortificate din Dârjiu;
 • o rețea a celor 7  biserici fortificate din Transilvania (patrimoniu UNESCO) înființată.

Noutăți proiect/galerii foto

IMPACT

1. Picturile murale din incinta bisericii din Dârjiu au fost conservate și restaurate. Conform Raportului privind terminarea lucrărilor de conservare și restaurare suprafața totală restaurată și conservată la interior este de cca. 45 mp, iar la exterior 5 mp.

ÎNAINTE DUPĂ INVESTIȚIE
 
 

 

2. A fost creată în incinta bisericii fortificate o expoziție muzeală cu patru secțiuni.

Expoziție interculturală

 

Expoziție de artă populară

 

Expoziție fotografică

 

Expoziție etnografică

 

 

3. A fost înființată o rețea de colaborare și de promovare a celor șapte biserici fortificate din Transilvania, incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, prin:

 • publicarea de broșuri (RO, EN, HU, GER) care propune itinerarii cultural-turistice și prezintă informații detaliate despre regiunile în cauză și despre cele 7 biserici aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor);
 • realizarea de hărți care prezintă itinerariile turistice;
 • dezvoltarea unei pagini web de promovare, respectiv www.1419.ro;
 • realizarea unui film documentar de promovare.

Varianta scurtă a filmului documentar:

Varianta lungă a filmului documentar:

Fragmente ale filmului documentar au fost preluate de o televiziune din Ungaria.