Moștenirea culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor, Municipiul Hunedoara

Moștenirea culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor, Municipiul Hunedoara
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara
Durata proiectului: 16 luni, fără a depăși 31.10.2016
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 4.167.340,40 lei, echivalentul a 937.850,88 euro        

Obiectiv general al proiectului este înființarea  Muzeului „Casa Breslelor” la Castelul Corvinilor în vederea protejării, conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și a facilitării accesului publicului la acesta.

Obiectivele specifice se referă la:

 • crearea, evaluarea, protejarea și punerea în valoare a unei colecții numismatice identificate pe teritoriul Castelului Corvinilor, colecții aferente celor patru bresle (cizmari, tăbăcari, țesători și cojocari);
 • crearea Muzeului „Casa Breslelor” Hunedoara – parte componentă a patrimoniului cultural al Castelului Corvinilor;
 • implicarea și instruirea unui număr de 12 reprezentanți ai comunității rome în derularea de activități socio-economice;
 • creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest.

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

 • clădire reabilitată;
 • crearea unei baze de date cu monedele care fac parte din colecția numismatică a Castelului Corvinilor;
 • clasificarea colecției și certificarea autenticității;
 • promovarea ca zonă turistică cu bogate tradiții seculare referitoare la breslele existente;
 • creșterea gradului de conștientizare al populației asupra patrimoniului cultural și natural existent;
 • 12 persoane de etnie romă identificate și instruite pentru a putea lucra în atelierul care va produce suveniruri pentru vizitatorii Castelului;
 • creșterea cu 10% a numărului de turiști români și străini, în primul an după finalizarea implementării proiectului;
 • informarea factorilor interesați cu privire la sprijinul financiar acordat prin intermediul Mecanismului Financiar SEE.

Noutăţi proiect

IMPACT

Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost înființat în urmă cu mai mult de 40 de ani. Muzeul este găzduit de unul dintre cele mai frumoase castele medievale din Europa Centrală și de Est, cu un patrimoniu de depășește 10.000 de piese aparținând mai multor colecții. Curatorii Castelului Corvinilor au identificat dintre acestea mai multe obiecte specifice breslelor. Prin proiect a fost creată o bază de date cu monedele care fac parte din colecția numismatică a Castelului Corvinilor. Colecția a fost clasificată și certificată în vederea promovării orașului Hunedoara ca zonă turistică cu bogate tradiții seculare referitoare la breslele existente.

 • un spațiu cultural creat prin transformarea fostei „Case a administratorului” în Muzeul Casa Breslelor;
 • 94 obiecte de patrimoniu cultural mobil restaurate;
 • un Studiu pentru trezirea interesului tineretului pentru meșteșugurile și breslele tradiționale;
 • 12 persoane aparținând minorității rome instruite.

Galerie foto

-

Materiale video

Știri televiziunea InfoHD

Știre Hunedoara TV

Bresle și meșteșuguri din provinciile românești, 2 aprilie 2017

Lucrări realizate de elevi ai Clubului Copiilor Hunedoara după exponate din cadrul Muzeului Casa Breslelor

Testimoniale Muzeul Casa Breslelor

Spectacol la Casa Breslelor

Conferința de încheiere a proiectului

Aspecte din timpul reabilitării clădirii care astăzi găzduiește Muzeul Casa Breslelor

Stadiul execuţiei lucrărilor

Aprilie 2017

 

Februarie 2017

 

Ianuarie 2017

 

Mai 2016

 

Iulie 2016

 

Alte imagini