Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud

Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud
Site-ul proiectului      

Promotor de proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița - Năsăud
Durata proiectului: 29 luni, fără a depăși 30.04.2017
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 6.493.998 lei, echivalentul a 1.469.064,13 euro      

Complexul  Muzeal Bistrița – Năsăud, obiectiv de patrimoniu cultural definitoriu pentru județ, este amplasat în fosta cazarmă habsburgică construită la sfârşitul secolului XIX, pe strada Grigore Bălan nr. 19 din Municipiul Bistrița și a fost inaugurat în anul 1987, iar secția de istorie naturală, care face obiectul proiectului, a fost înființată în anul 1955.

Proiectul îşi propune ca, printr-o suită de măsuri de dotare şi modernizare, să pună mai bine în valoare patrimoniul cultural existent, să consolideze calitatea muzeului de reper important în turismul cultural şi istoric, să regenereze imaginea muzeului, utilizând soluţii inovative preluate din experienţa internaţională şi integrate şi adaptate potrivit specificului Muzeului Judeţean, devenind astfel un magnet pentru populația locală și turiști.

Obiectiv general:

Configurarea unui concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea regenerării imaginii muzeului, creșterii atractivității acestuia și utilizarea unor soluții inovative preluate din experiența internațională și integrate și adaptate potrivit specificului Muzeului Județean.

Obiectivele specifice:

 1. Configurarea unui concept de regenerare a funcționării, imaginii și rolului muzeului la nivelul municipiului, județului, în rețeaua regională;
 2. Regenerarea Secției de Științe Naturale, o nouă scenografie de expunere și contact al publicului cu exponatele și informațiile;
 3. Deschiderea unor spații noi în demisolul muzeului pentru asigurarea unui cadru inovativ de contact al publicului cu informațiile relevante;
 4. Remedierea unor porțiuni degradate și a unor aspecte nefuncționale;
 5. Reconstituirea curții interioare ca spațiu de interacțiune și cunoaștere;
 6. Asigurarea vizibilității proiectului;
 7. Asigurarea serviciilor suport necesare implementării activităților proiectului.

IMPACT

Vizită la Muzeul Județean Bistrița Năsăud, 26 iunie 2017

Prin lucrările de restaurare efectuate, părți deteriorate ale clădirii au fost refăcute, curtea a fost reamenajată și săli ale muzeului au fost amenajate pentru a pune în valoare colecțiile inestimabile din patrimoniul Muzeului Județean Bistrița-Năsăud. Noul concept de amenajare a vizat creșterea atractivității acestuia prin utilizarea unor soluții inovative.

Activitățile proiectului implementat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și finanțat prin Granturile SEE s-au încheiat la 30 aprilie 2017.

-

 

Un monument istoric restaurant și pus în valoare, respectiv un muzeu dezvoltat prin:

 • asigurarea de spații multifuncționale, care să permită conferințe de mică si medie anvergură, prezentări, lansări de carte, expunere suveniruri, mese rotunde, evenimente de profil, evenimente pentru comunitate, etc.;
 • asigurarea unui mediu care să favorizeze și să catalizeze interacțiunea între comunitatea locală, turiști, invitați, personalități în domeniile de interes ale muzeului.

425 bunuri de patrimoniu și documente digitizate, relevante pentru viața și opera poetului George Coșbuc, (200 documente), viața și opera scriitorului Liviu Rebreanu (50 documente) și Primul Război Mondial (75 de documente și 100 de bunuri de patrimoniu);

Vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin:

 • pagina web dedicată proiectului
 • 200 de broșuri cu lucrări prezentate în timpul sesiunii istorice urbane;
 • 300 de cataloage ale expoziției covoarelor și artizanilor armeeni;
 • 300 de cataloage ale expoziției de artă a lui Mihai Mănescu;
 • 500 de piese - Ghidul muzeului;
 • 1 film de prezentare a muzeului, disponibil aici;
 • 200 broșuri de prezentare a proiectului;
 • evenimentul 65 de ani de viaţă muzeistică la Bistriţa;
 • conferința de închidere a proiectului.
-

Noutăţi proiect

Stadiul execuţiei lucrărilor

Februarie 2017

 

Ianuarie 2017

 

Septembrie 2015

 

Decembrie 2015

 

Mai 2016

 

Septembrie 2016