Conservare - restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer

Conservare - restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer
Site-ul proiectului      

Promotor de proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj
Parteneri de proiect:

  1. Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj
  2. Asociația Nordică de Design Urban

Durata proiectului: 29 luni, fără a depăși 30.04.2017
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 4.286.379 lei, echivalentul a 969.659,31 euro

Obiectivul general este punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Secția în aer liber, respectiv restaurarea și conservarea bisericilor din lemn Petrindu și Cizer, în vederea creșterii atractivității turistice în județul Cluj și în Transilvania.

Obiectivele specifice:

  1. Punerea în valoare a monumentelor istorice Biserici din lemn Petrindu și Cizer prin restaurare și conservare;
  2. Creșterea potențialului turistic al județului Cluj, prin redarea circuitului turistic a patrimoniului cultural reabilitat din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Secția în aer liber - bisericile din lemn Petrindu și Cizer;
  3. Întărirea relațiilor bilaterale între o autoritate publică locală și o entitate de cultură din România și un ONG norvegian de arhitectură urbană în vederea valorificării patrimoniului cultural local.

Rezultatele așteptate se materializează în următorii indicatori: 2 monumente istorice restaurate, conservate și redate circuitului turistic, dezvoltarea comunității locale și dezvoltarea unei relații internaționale.

Noutăți proiect

Materiale video

Stadiul execuției lucrărilor - septembrie 2015

 

Stadiul execuției lucrărilor - decembrie 2015

 

Stadiul execuției lucrărilor - mai 2016

 

Lucrări finalizate la bisericile de lemn Petrindu și Cizer - iunie 2016

 

Alte imagini