Iniţiativă de patrimoniu – Muzeul vieţii transilvănene

Iniţiativă de patrimoniu – Muzeul vieţii transilvănene
Site-ul proiectului       Pagina de facebook

Promotor de proiect: Fundația Kálnoky
Partener de proiect: INTBAU Scandinavia
Durata proiectului: 29 luni, fără a depăși 30.04.2017
Valoarea totală a proiectului: 5.182.674 RON, echivalentul a 1.173.214,26 euro
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 4.539.924 lei, echivalentul a 1.027.713,41 euro          

Scopul declarat al proiectului îl reprezintă contribuția la dezvoltarea durabilă a regiunii „Centru” prin protejarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural multietnic.

Inițiatorul proiectului este Fundația Kálnoky, în parteneriat cu INTBAU Scandinavia. Dintre rezultatele imediate ale proiectului se pot menționa restaurarea și conservarea Castelului Kálnoky de la Micloșoara (jud. Covasna) și amenajarea Muzeului vieții transilvănene în cadrul acestui obiectiv.

O altă componentă importantă a proiectului se referă la creșterea calității vieții locuitorilor din microregiunea Baraolt, prin acțiuni concrete de consolidare și diversificare a capacității profesionale a 40 de localnici, dezvoltarea și diversificarea economiei locale, dar și îmbunătățirea situației populației de etnie Romă din microregiunea Baraolt. Nu în ultimul rând, proiectul reprezintă o excelentă oportunitate de a întări relațiile culturale, turistice și educaționale cu Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună practică, prin intermediul parteneriatului cu INTBAU Scandinavia, membru al unei prestigioase rețele europene în domeniul patrimoniului cultural european.

Grupul țintă al proiectului este format din membri ai comunității locale, dar și ai celei științifice (specialiști, profesioniști și studenți în domeniul patrimoniului și turismului cultural), turiști de rezidență și de tranzit, dar și mediul de afaceri și ONG.

Proiectul va generao alternativă serioasă la oferta culturală și turistică a zonei, și este complementar strategiilor de dezvoltare locală a regiunii „Centru”, cu beneficii directe în zona creșterii atractivității microregiunii și a îmbunătățirii contextului social și economic al acesteia.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina noastră de Internet www.kalnoky.org.

IMPACT

Un monument istoric restaurat, Castelul Kálnoky din Micloșoara

BEFORE AFTER
-
-

Un muzeu creat și amenajat, Muzeul vieții Transilvănene

-

Consolidarea parteneriatului cu INTBAU, prin participarea la elaborarea curriculei pentru cursul de antreprenoriat, precum și prin implicarea în derularea Școlii de vară

3 evenimente organizate:

Conferința de lansare

-

Balul de inaugurare

Conferința de închidere

-

Curriculă pentru cursul de antreprenoriat

Curriculă pentru cursul de ghizi turistici și culturali

35  de participanți la cursul de antreprenoriat

26 de participanți la cursul de ghizi culturali și turistici

22 de persoane instruite în cadrul Școlii de vară de la Micloșoara

20 persoane de etnie romă implicate în activitățile de restaurare

„Prin răbdare, victorie.”(Abu Madin Ibn Hamal)
Castelul Kalnoky din Micloșoara, aspecte înainte și din timpul lucrărilor de restaurare, precum și de la inaugurarea Muzeului Vieții Transilvănene

Noutăţi proiect

Materiale video

Stadiul execuției lucrărilor

Februarie 2017

 

Ianuarie 2017

 

Septembrie 2016

 

Decembrie 2015

 

Septembrie 2015

 

Mai 2016

 

Iulie 2016

 

Alte imagini