Rezultatele cererilor de finanțare, depuse în cadrul Programului PA 16/RO 12 - Schema de granturi mici

Clasamentul cererilor de finanțare în urma evaluării tehnico-financiare realizate de experții independenți Programul PA16/RO12 Schema de granturi mici

Nr. crt.

SGS nr.

Solicitant

Partener

Titlu proiect

Punctaj

1

58

Asociația „Daniel Kastely Egyesulet”

Nu este cazul

Living Castle - șir de evenimente culturale, științifice și de creație pentru valorificarea Castelului Daniel din Tălișoara

85,25

2

100

Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia

Fundația Teleki László Budapesta, Ungaria

Restaurarea și accesibilizarea pentru public al turnului sudic al Catedralei Medievale Romano Catolice din Alba Iulia

84,00

3

76

Fundația Mihai Eminescu Trust

Nu este cazul

Traseu cultural „Mălâncrav - patrimoniu multietnic viu”

83,50

4

28

Comunitatea Armână din România – filiala București

KATALÓNSKA HÚSIĐ Á ÍSLANDI (A.K.A. CASAL CATALÀ A ISLÀNDIA) – The Catalan House in Iceland (Association of Catalan people outside Cataluña)

Anveatrsâ armâneaști

81,50

5

27

Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din România

Nu este cazul

Roots in our moves – Patrimoniul cultural imaterial digitizat al minorității maghiare din România

81,50

6

2

Muzeul Județean Buzău

Nu este cazul

Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci

79,50

7

115

Municipiul Gheorghieni

Fundația Ethnographia Gyergyoiensis

Conservarea și revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorghieni

76,50

8

127

Grupul Pont

Nu este cazul

Castel în Transilvania - strategie și modele de dezvoltare

76,00

9

24

Arhiepiscopia Craiovei

Nu este cazul

Revitalizarea monumentelor istorice din Oltenia prin realizarea de documente strategice, de planificare și management integrat

75,00

10

118

Asociația pentru protejarea și promovarea Castelului Corvinilor Hunedoara

Fjellugla Kompetanse

RROMANE PARAMICA (Povești rome) - Inventariere și măsuri de conservare a patrimoniului imaterial rom din regiunea Hunedoarei

75,00

11

67

Centrul de Cultură al Județului Covasna

Nu este cazul

Meșteșuguri tradiționale din Secuime – revitalizare prin digitizare și promovare

74,50

12

72

Parohia Unitariană Dârjiu

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă

Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania - o rețea pentru „apărarea patrimoniului cultural cu porțile deschise pentru facilitarea accesului la el”

74,00

13

91

Universitatea din București

Biblioteca Academiei Române

RAR Recuperarea Anglisticii în România

73,75

14

98

Asociația „Gelem Gelem" Harghita

Consiliul Județean Harghita
Municipiul Miercurea Ciuc
Fundația Thalia Miercurea Ciuc
Asociația pentru studii și formări profesionale

Conservarea meșteșugurilor tradiționale ale romilor din Harghita

73,50

15

132

Asociația Excelență prin Cultură

Biblioteca Academiei Române

Medievalia - Texte fundamentale ale culturii romane medievale

72,50

16

111

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda

Nu este cazul

Măsuri Integrate pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda

72,00

17

32

Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă

Romers Rettingheter

Cultura romă:conservarea și revitalizarea meșteșugurilor, parte a patrimoniului imaterial

71,25

18

84

Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca

Muzeul Universității Bergen
Norsk Antropologisk Film Forening

Cultură și natură în Transilvania: Trecut și Viitor

70,25

19

117

Fundația Kalnoky

Fjellugla Kompetanse

Peisajul cultural Valea Zălanului management integrat pentru accesabilitate, valorificare și conservare

67,75

20

71

Parohia Romano Catolică Bisericani

Nu este cazul

Reabilitare zid incintă și amenajare incintă la ansamblul Bisericii Romano Catolice Bisericani - Județul Harghita

66,75

21

16

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Nu este cazul

Strategie de regenerare urbană integrată: Calea Moșilor XXI; Calea Moșilor-porțiune de stradă dintre bulevardul I.C. Brătianu și Bd. Carol I

65,50

22

66

Consiliul Județean Covasna

Nu este cazul

Heritage DrIVE Guide – Strategie integrată privind conservarea și valorificarea patrimoniului construit din județul Covasna

65,00

23

64

Episcopia Romano Catolică Oradea

Nu este cazul

Valorificarea patrimoniului construit din Oradea în folosul comunității locale

63,75

24

99

Comuna Țânțăreni

Nu este cazul

Prin promovarea obiceiurilor și tradițiilor - spre dăinuirea spiritualității românești și dezvoltarea comunității locale

52,50

25

70

Orașul Hârlău

Asociația Iubire și Încredere

Primul pas în valorificarea resurselor culturale, motor al dezvoltării comunitare

47,00

26

87

Societatea Carpatină Ardeleană

Nu este cazul

Cultivarea turismului transilvănean în secolul al XXI-lea

43,50

Lista cererilor de finanțare respinse în urma evaluării administrative și a eligibilității Programul PA16/RO12 Schema de granturi mici

Nr. crt.

SGS nr.

Solicitant

Partener

Titlu proiect

1

1

Parohia Borșa 1

Nu este cazul

Conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

2

3

Muzeul Literaturii Române

Nu este cazul

Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Muzeului „Vasile Pogor”

3

4

Muzeul Literaturii Române

Nu este cazul

Protejarea și revitalizarea patrimoniului cultural Muzeului „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”

4

5

Muzeul Literaturii Române

Nu este cazul

Conservarea patrimoniului cultural și punerea în valoare a Muzeului Bojdeuca Ion Creangă

5

6

Asociația ”Farul Ospitalier” Constanța

Nu este cazul

Ion Pacea - 90 de ani de la naștere

6

7

Parohia Zlătari

Nu este cazul

Protejarea patrimoniului Bisericii Zlătari din București prin conservarea și restaurarea picturii pe lemn și a lemnului policrom la Iconostas și Amvon

7

8

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”

Nu este cazul

Digitizarea arhivei fotografice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”

8

9

Comuna Bărbătești

Nu este cazul

Lucrări de conservare - restaurare pictura murală de la biserica cu hramul „Sf. Cuvioasa Parascheva” a Sf. Mănăstiri Pătrunsa din Comuna Bărbătești, Jud. Vâlcea

9

10

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - Ploiești

Nu este cazul

Protejarea, conservarea și valorificarea muzeistică a clădirii comandantului castrului roman de la Drajna de Sus, județul Prahova

10

11

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - Ploiești

Nu este cazul

Salvarea și valorificarea prin digitizare a tezaurului arheologic Victor Teodorescu

11

12

Fundația UNUM

Muzeul Național al Țăranului Român

iStyle Tradițional la Muzeul Național al Țăranului Român - Redescoperirea Colecțiilor prin mijloace inovative

12

13

Fundația UNUM

Municipiul Arad

Aventura culturală - explorarea urbană a patrimoniului Municipiului Arad cu ajutorul aplicațiilor mobile și a filmului documentar

13

14

Muzeul Județean Aurelian Sacerdoteanu

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - Facultatea de Arhitectură de Interior - București

"METAMORFOZA" - inventarul gospodăresc țărănesc între restaurare și artă decorativă

14

15

Consiliul Județean Tulcea

Institutul de Cercetări Eco-muzeale Tulcea;
Fundația Agenția Județeană de Dezvoltare - Județul Tulcea

Danube Delta Rescue Research - Studiu interdisciplinar al intervenției antropice asupra patrimoniului natural din Delta Dunării

15

17

Parohia Izvorul Tămăduirii

Nu este cazul

Reabilitare și modernizare Centru Social și Cultural

16

18

Fundația Social - Culturală pentru Democrație „identitate, unitate, generozitate, acțiune”

Primăria Comunei Budești
Asociația Culturală „Tiberiu Utan” Văleni

Poarta Maramureșeană - Poartă către lume

17

19

Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Promovare a Tinerilor din Romania

Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Grafică

O țară într-un puzzle

18

20

Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Promovare a Tinerilor din Romania

Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Grafică

O țară în culori

19

21

Asociația Bonga

Nu este cazul

Crearea patrimoniului național mobil adaptat persoanelor cu deficiențe de vedere prin digitizare fond de carte, arhivarea acestuia, optimizarea lui pentru sistemul Braille și transformarea lui în sistem audio

20

22

Primăria Municipiului Câmpina

Nordic Urban Design Association

Un muzeu nou al Municipiului Câmpina prin conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural local

21

23

Parohia Ortodoxă Română Boz

Centrul Muzeal Hordaland – Norvegia
Fundația ProPatromonio

Restaurarea și valorificarea bisericii de lemn Sf. Gheorghe

22

25

Arhiepiscopia Craiovei

Nu este cazul

Conservarea patrimoniului cultural oltenesc prin digitizarea monumentelor istorice

23

26

Arhiepiscopia Craiovei

Nu este cazul

Conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial al minorităților rome din zona Olteniei

24

29

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda”

Școala de Arte Satu Mare
Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

Cultură fără granițe

25

30

Fundația UNUM

Primăria Municipiului Oradea

Conținutul digital generat de comunitate în scopul revitalizării bunurilor de patrimoniu aparținând Municipiului Oradea

26

31

Asociația ATHENEUM - Prietenii Monumentelor

Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic

Evreu Român - Român Evreu

27

33

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

 Nu este cazul

Digitizarea și promovarea bunurilor culturale de patrimoniu din colecțiile MINAC

28

34

Federația Comunităților Evreiești din Romania

Nu este cazul

Muzeul virtual al educației evreiești din București

29

35

Primăria Municipiului București

Nu este cazul

Parcul Cișmigiu - Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului natural reprezentând arborii ocrotiți

30

36

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Reconstrucția și integrarea memoriei trecutului recent - Gulagul comunist în Dobrogea

31

37

Comuna Moșna

Ocak Izi Dernegi - Turcia
System ve jenerasyon Demegi - Turcia
Architectural Heritage Energy Conservation - Cipru

Revitalizarea și promovarea patrimoniului Cultural Material și Imaterial din aria de referință Valea Bohotinului - Valea Crasnei

32

38

Biblioteca Județeana „G.T. Kirileanu” Neamț

Nu este cazul

Protejarea patrimoniului românesc de carte veche aflat în Biblioteca Județeana „G.T. Kirileanu” Neamț

33

39

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Biblioteca Metropolitană București
Asociația pentru Promovarea Libertății de informare în comunitate

DigiTizing - Digitizarea arhivei de periodice vechi aflată în colecțiile Bibliotecii Județene "Dinicu Golescu" Argeș și crearea Bibliotecii virtuale Argeșene

34

40

Muzeul Etnografic Reghin

Nu este cazul

Facilitarea Accesului Publicului la valorile patrimoniului multi-etnic din zona Reghinului

35

41

Asociația Culturală „Glas Bucovinean”

Nu este cazul

Glas Bucovinean - conservarea și revitalizarea patrimoniului și moștenirii culturale din Bucovina

36

42

Uniunea Arhitecților din România

Nu este cazul

Crearea infrastructurii necesare digitizării arhivei UAR

37

43

Asociația Culturală Hieronymus

Biserica Evanghelică C.A din România - Parohia Brașov

Moștenirea culturală a germanilor din Transilvania: documentarea unui patrimoniu redescoperit  - cazul Brașov

38

44

Parohia Ortodoxa Săpânța

Nu este cazul

Punerea în valoare și promovarea monumentului istoric „Cimitirul vesel” Săpânța

39

45

Fundația Radu Bogdan

Asociația Operatorilor culturali din Romania

Expert Art European Level Radu Bogdan

40

46

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

Nu este cazul

Digitizarea patrimoniului cultural al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” prin adaptarea la cerințele secolului XXI

41

47

Parohia Săftica, comuna Balotești, județul Ilfov

Nu este cazul

Lucrări de refacere șarpantă, învelitoare, fațade exterioare și executare dren ape subterane la Biserica Sf. Troiță, Sf. Dumitru și Sf. Elisabeta Săftica

42

48

Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității

Nu este cazul

Istoria vie - Trasee de vizitare a Șcheilor Brașovului

43

49

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Nu este cazul

MONUMENT,COMUNITATE, AMBIENT RURAL Strategie de regenerare a satului istoric Dealu Frumos / Schonberg, județul Sibiu

44

50

Fundația Diaspora

Norsk Ungarsk Forening

Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural al maghiarilor din Banat

45

51

Comuna Brăduț

Nu este cazul

Restaurarea și refuncționalizarea Conacului Boda, Comuna Brăduț, Județul Covasna

46

52

Parohia Evanghelică C.A Gușterița

Biserica din Norvegia

Centrul educațional pentru protecția mediului - Biserica Fortificată Gușterița

47

53

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Nu este cazul

Patrimoniul cultural din Transilvania de Nord versiunea 3.0

48

54

Asociația Castel Teleki - Teleki Kastely

Forsvarsbygg

Pași spre reabilitarea complexului istoric Teleki din Gornești

49

55

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Nu este cazul

Muzeul virtual al Peisajului Cultural - monitorizarea și documentarea dinamicii peisajelor culturale, utilizând fotografia panoramică de înaltă rezoluție, pentru accesul larg al publicului și crearea de politici de management pe termen lung al patrimoniului

50

56

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Nu este cazul

Hortus Iuliae Serenae. Propunere de reconstituire a unei Grădini Romane în perimetrul sitului de la Apulum

51

57

Protopopiatul Ortodox Român Zalău

Nu este cazul

Sălajul - Cultură, Tradiții, Spiritualitate

52

59

Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș

Nu este cazul

Restaurarea Casei Armurierilor

53

60

Asociația Microregiunea Valea Nirajului - Nyaradmente

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș Asociația Culturală "Kolik

Porți din Trecut, Porți spre Viitor: The Butterfly Project

54

61

Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești

INP
Asociația pentru Dezvoltare Urbană

Transformarea Muzeului Golești în Muzeu Viu

55

62

Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș

Nu este cazul

Tradițiile cultural-pastorale, mijloc de promovare a turismului rural în Caraș-Severin

56

63

Muzeul Regiunii Porților de Fier

Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale
Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural - Filiala Mehedinți

Muzeul Regiunii Porților de Fier - un muzeu de 4 stele

57

65

Muzeul Județean Satu Mare

Nu este cazul

Restaurarea între artă și comunitate

58

68

Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabila

Romers Rettinghete

Roma cultura: revitalisation of intangible heritage

59

69

Muzeul Regiunii Porților de Fier

Asociația Națională de Turism Rural, Ecologică și Culturală - Filiala Mehedinți
Centrul Cultural Nichita Stănescu

Spectaculum Romanum

60

73

Primăria Municipiului Beiuș

Nu este cazul

Muzeul meu din Beiuș promovează multiculturalitatea în țara Beiușului

61

74

Biserica Evanghelică C.A Bartolomeu

Nu este cazul

Fresca Bartholomae

62

75

Cultur / Natur. Asociația pentru Dezvoltare prin Patrimoniu

Heritas - Fundația Transilvană pentru Dezvoltare Integrată, Protecție și Revitalizare a Patrimoniului Cultural
Parohia Evanghelică C.A Sibiu
Municipiul Sibiu

Dezvoltarea comunității locale în trei cartiere istorice din Sibiu prin valorificarea patrimoniului cultural

63

77

Asociația Orizont Verde

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor
Primăria Comunei Roșia
Muzeul Țării Crișurilor Oradea

Peștera Vacii, un viitor pentru preistorie

64

78

Mănăstirea Dălhăuți

Nu este cazul

Restaurare Biserica din lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, Mănăstirea Dălhăuți, Județul Vrancea

65

79

Universitatea din Oradea

Accent - Asociația pentru Cultură, Educație și Dezvoltare

Patrimoniu Sacru - Între Trecut și Viitor

66

80

Municipiul Focșani

Nu este cazul

Focșani în imagini

67

81

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”

Institutul de Cercetări Socio-Umane „CS Nicolaescu Plopșor” Craiova

Inventarierea și promovarea obiectivelor de patrimoniu natural și cultural în zona Metropolitană Craiova

68

82

Societatea Culturală Aromână

Nu este cazul

Muzeu virtual al civilizației aromâne

69

83

Comuna Satu Mare

Asociația Culturală „Kolik”

Centru de documentare și bază de date a valorilor autentice pentru întărirea identității locale

70

85

Fundația Ianza Art Inter-Cultural

Nu este cazul

Restaurare și refuncționalizare „Casa cu Turn”

71

86

Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova

Nu este cazul

Digitizarea patrimoniului Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova

72

88

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești

Nu este cazul

Punți de legătură

73

89

ATU - Asociația pentru Tranziție Urbană

Nu este cazul

Culture4Ro. Desemnarea, asumarea în plan local a statutului special de protecție a patrimoniului, montajul instituțional și managementul zonelor istorice din România

74

90

Asociația Letea în Unesco

Centrul pentru politici durabile Ecopolis

Istorie orală, meșteșugurile locale și revitalizarea tradițiilor minorităților etnice în situl natural UNESCO Delta Dunării

75

92

Muzeul de Artă Constanța

Nu este cazul

Modernizarea bazei materiale și digitale a Muzeului de Artă Constanța

76

93

Centrul de Instruire și Consultanță Labor

Muzeul Județean Ialomița

„Trec țiganii, trec” - despre romi, rotari, căruțe și căruțași din Bărăgan

77

94

Muzeul Civilizației Gumelnița

Nu este cazul

Calusul - un element identitar romanesc. Salvarea unei valori din Patrimoniul Cultural UNESCO

78

95

Municipiul Salonta

Nu este cazul

Protejarea, conservarea și facilitarea accesului publicului larg la colecția de obiecte de patrimoniu Arany Janos

79

96

Municipiul Salonta

Nu este cazul

Punerea în valoare și facilitarea accesului la colecția de obiecte de patrimoniu Arany Janos

80

97

Consiliul Local Vlădești

Academia Națională de Arte din Oslo
Asociația Cristianika

Viziunea Bauhaus și abordarea meșteșugărească. Re-designul ceramicii din satul Vlădești, România și continuarea unei tradiții originale meșteșugărești

81

101

Primăria Comunei Cergău

Asociația „Cricău – 2000”

Revitalizarea și valorificarea patrimoniului cultural al comunității din Cergău

82

102

Fundația Centrul de Asistență Rurală

Asociația Institutul Intercultural Timișoara

Dezvoltarea sustenabilă a Microregiunii Văii Crișurilor Alb și Negru prin valorizarea patrimoniului cultural și natural

83

103

Primăria Cetatea de Baltă

Asociația „Cricău – 2000”

Revitalizarea obiceiurilor și tradițiilor locale - festival de dans și cântece populare

84

104

Primăria Valea Lungă

Asociația „Cricău – 2000”

Lada de zestre din comuna Valea Lungă

85

105

Primăria Blaj

Asociația „Cricău – 2000”

Promovarea patrimoniului imaterial al minorităților din orașul Blaj

86

106

Primăria Roșia de Secaș

Asociația „Cricău – 2000”

Centrul Interculturalității Secaș

87

107

Comuna Jidvei

Asociația „Cricău – 2000”

Festivalul Viței de Vie - conservarea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor locale

88

108

Comuna Sâncel

Asociația „Cricău – 2000”

Promovarea interculturală a etnicilor din Sâncel

89

109

Primăria Șona

Asociația „Cricău – 2000”

Centrul Multicultural Șona

90

110

Fundația Centrul de Asistență Rurală

Asociația Institutul Intercultural Timișoara; Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavei

Dezvoltarea sustenabilă a zonei Târnava Mare prin valorizarea patrimoniului cultural și natural

91

112

Muzeul Maramureșean

Vest Telemark Museum - Norway
INP

Bridges to the people : Intercultural Heritage from Maramureș towards the Communities

92

113

Parohia Romano Catolică - Jigodin

Nu este cazul

The restoration of the church facilities, the altars from the 17th and 19th centuries

93

114

Asociația „Sf. Dumitru, Paraschiva și Ioan Iacob Românul"

Nu este cazul

Muzeul pentru locuit Basmele Românilor

94

116

Asociația Cavalerii Bârsei

Fundația Kalnoky
Muzeul Municipal Câmpulung

Dialogul intercultural ca formă de constituire a comunităților - acțiuni de revitalizare a coeziunii comunitare

95

119

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Institutul de studii Transdiciplinare

Minorități naționale în context multicultural internațional

96

120

Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă

Asociația Meșteșugurilor și Comercianților Tradiționali Rromi
Romers Rettingheter

Revitalizarea patrimoniului imaterial al culturii rome

97

121

Asociația „Sf. Dumitru, Paraschiva și Ioan Iacob Românul"

Nu este cazul

Muzeul pentru locuit Satul Romanesc medieval

98

122

Asociația „Sf. Dumitru, Paraschiva și Ioan Iacob Românul"

Nu este cazul

Muzeul pentru locuit Satul Dacic

99

123

I.I Vasile Iusco

Asociația Concordia - Oslo

Culturi diferite - aceiași națiune

100

124

Asociația Culturală „Ariergarda”

Asociația pentru integrarea persoanelor cu deficiențe

Patrimoniu deschis - valorificarea și accesibilizarea, prin digitizare, a operelor literare fundamentale din patrimoniul cultural românesc, accesibil și persoanelor cu deficiențe și dificultăți de vedere

101

125

Protopopiatul Romano - Catolic din Odorheiu Secuiesc

Nu este cazul

Restaurarea și renovarea ansamblului capelei romano-catolice „Inima lui Isus”

102

126

Oraș Cugir, Casa de Cultură Cugir

Asociația Composesoratul Grănicesc Cugir
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Cugirul la granița dintre două imperii

103

128

Comuna Heleșteni

Nu este cazul

Inființare "Muzeu al satului"

104

129

Universitatea din Oradea

Nu este cazul

Conservarea, revitalizarea și punerea în valoare a Ansamblului de Arbori Monumente ale Naturii - Sequoia gigantea

105

130

Patrimonium

Nu este cazul

Patrimoniu Tradițional Imobil Românesc și European

106

131

Comuna Malu Mare

Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Muzeu viu al meșteșugarilor Malumăreni