Acțiuni de parteneriat finanțate până la 15 ianuarie 2017 - Măsura B, Runda 2/2016

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Fondul pentru relații bilaterale
Măsura B – Crearea/menținerea unor relații de cooperare și schimb de experiență
Cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – Runda 2/2016
Apel deschis până la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de 31 martie 2017

ACȚIUNI DE PARTENERIAT FINANȚATE

Nr. crt.

Denumire solicitant

Denumire partener

Titlu propunere

Suma euro

Suma lei

1

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR)

1. Jazzmontør AS
2. The Multilingual Library (TML)
3. byHands AS (bH)

Valorisation of intagible heritage to support cultural dialogue and increase public access to heritage using Digital Story Telling (DST)

9.510,31

43.037

2

Asociația Inceptus România

Muzeul Stiftelsen Lillehammer

Cooperation and best practice exchange with Stiftelsen Lillehammer Museum (Norway) to support create Ethnographic Museum in Mera (Călata Ethnographic region, Transylvania-Romania)

3.229,78

14.400

3

Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu

Museene i Sør-Trøndelag – Muzeul South Trøndelag (MiST)

Making sense of intangible heritage within a culturally diverse world

4.000

17.834

4

Asociația Culturală „UNIREA”

Asociația Concordia Oslo

Promoting the immaterial cultural patrimony of the ethnic minoritites from Maramureș and Oslo

10.000

44.505

5

Primăria Săcel

Asociația Concordia Oslo

Săcel - living cultural museum

10.000

44.505

6

Asociația Concordia Oslo

Asociaţia Centrul de Ecologie şi Turism Maramureş

Seminar Interethnic relations – a priority of the moment

4.000

17.712

7

Asociația Culturală VISUS

DIKKEDOKKEN FILMLAUG

Cooperation and know-how transfer for promoting the cultural tangible and intangible heritage of the Hungarian ethnical minority in Romania

9.961,92

45.000

TOTAL

50.702,01

226.993