Consultare publică: Fondurile UE în domeniul valorilor europene și al mobilității

În data de 10 ianuarie 2018, Comisia Europeană a lansat consultarea publică Fondurile UE în domeniul valorilor europene și al mobilității, ce vizează atât implementarea actualelor programe: Erasmus +, Europa Creativă și Europa pentru Cetățeni, cât și liniile de acțiune și provocările în materie de finanțare din viitorul apropiat.

Chestionarul se înscrie în seria mai largă de consultări publicate de Comisia Europeană în vederea identificării priorităților viitorului cadru financiar multianual post-2020 și a elaborării următoarei generații de programe.

Consultarea se va derula până în data de 8 martie 2018, mai multe informații fiind disponibile pe pagina web https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en