Proiect predefinit

Proiect predefinit
Site-ul proiectului      

Proiect: „Patrimoniu deschis. Creşterea accesibilităţii publicului la valorile multi-etnice din patrimoniul Muzeului ASTRA”

Inițiatorul proiectului: Complexul Național Muzeal „ASTRA”, Sibiu

Partenerul proiectului: Muzeul South Trøndelag (MiST), Trondheim, Norvegia

Durata proiectului:  40 luni, fără a depăși 30.04.2017

Valoare maximă eligibilă a proiectului: 3.692.147,27 euro, din care 3.500.054 euro reprezintă finanțarea inițială, 95.887,37 euro reprezintă bugetul activităților suplimentare aprobate în Runda 1/2016 și 96.205,90 euro reprezintă bugetul activităților suplimentare aprobate în Runda 2/2016

Rata maximă de finanțare: 100%

În cadrul proiectului vor fi derulate următoarele activități:

  • crearea unui nou muzeu interior (Muzeul Civilizației Transilvane) și facilitarea accesului la Muzeul în aer liber;
  • restaurarea și reconstrucția unei gospodării rome;
  • derularea unui program cultural complex de divertisment și educație, cu accent pe includerea minorităților;
  • conservarea a cel puțin 2.000 de bunuri culturale mobile;
  • dezvoltarea unei expoziții interioare permanente privind patrimoniul mobil și imobil al minorităților și a două expoziții temporare, una dintre ele în Norvegia;
  • documentare cu privire la istoria culturală și schimb de experiență și bune practici cu Muzeul South Trøndelag din Trondheim, Norvegia;
  • tăieri de formare în zona celor 18 monumente și lucrări de conservare/întreținere la învelitorile acestora.
  • dezvoltarea unui program de valorificare educațională „Învățăm diversitatea”;
  • derularea de activități și ateliere educaționale în cadrul programului „Învățăm diversitatea”;
  • schimb de experiență și bune practici cu partenerul de proiect prin organizarea unui seminar și workshop pe tema „Dizabilitatea, o altă formă a diversității”;

Galerie foto

STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - NOIEMBRIE 2015

 

STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - SEPTEMBER 2015

 

Noutăţi proiect

 

IMPACT

Crearea Pavilionului Muzeal Multicultural, noua cale de acces în muzeul în aer liber și cuprinzând săli expoziționale, spații de depozitare, galerii cu vânzare și birouri administrative;

BEFORE AFTER
-
-

 

-

Restaurarea și conservarea a 18 monumente istorice din cadrul celor 8 colecții istorice sau culturale aparținând minorităților, care ulterior au beneficiat de lucrări de toaletare, protejare pentru facilitatea vizibilității și accesului publicului larg la patrimoniu;

BEFORE AFTER
-
-

Restaurarea a 2.000 de bunuri de patrimoniu cultural;

Activități de cercetare și documentare a patrimoniului cultural al minorităților în parteneriat cu Muzeul South Trøndelag din Norvegia (MiST), concretizate într-o publicație și o expoziție bilaterală în România și Norvegia;

Un program de animații culturale;

-

ASTRA Multicultural, un amplu eveniment de valorificare și accesibilizare, pentru publicul larg, a patrimoniului cultural al minorităților etnice;

-

O acțiune bilaterală dedicată educației incluzive și prezentării unor modele de accesibilizare a patrimoniului pentru persoane cu dizabilități, respectiv un workshop și seminar organizat în parteneriat cu MiST;

-

Un curs de formare – animator centre de vacanță, la care au participat 20 de persoane;

-

Un program de valorificare educațională Învățăm diversitatea, copii și adulții fiind invitați să experimenteze tehnici creative și activități care să le dezvolte abilitățile alături de meșteri în cadrul gospodăriilor reconstruite sau reamenajate;

-

Un traseu senzorial, prin plasarea de mobilier tridimensional și obiecte de recuzită în 10 locații de pe circuitul Calea minorităților etnice;

Crearea a 38 de locuri de muncă;

Creșterea cu 20% a numărului de vizitatori în primul an de la inaugurarea PaMM.

VIDEO

Șeica Mică. Multiculturalitate pe Târnava Mare

Frâncești. Călușari pe Drumul Doamnei

Zăbala. Confluenţe interetnice

Blăjeni. Ţinutul moţilor crişeni

MILA 23. Leagănul lipovenilor

ASTRA Multicultural