Cerere de exprimare a interesului pentru înscrierea pe liste de experți pentru monitorizare și verificare proiecte - termen limită 24.04.2015

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură se prelungește
până la 24 aprilie 2015, ora 14.00.

 

Cerere de exprimare a interesului pentru inscrierea pe liste de experţi  pentru monitorizare și verificare proiecte

Operator de Program (OP): Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

Scopul cererii de exprimare a interesului

Această cerere de exprimare a interesului are ca obiectiv întocmirea unor liste de experţi  care pot să fie selectați să participe la realizarea unor activități de monitorizare și verificare a proiectelor finanțate în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural.

Experții vor sprijini activitatea OP, având în vedere obiectivele Programului, prioritățile și criteriile stabilite în Regulamentul de implementare a mecanismului financiar SEE 2009-2014, în Acordul de program și în legislația națională.

Criterii de eligibilitate

2.1. Tipuri de liste de experți

OP dorește să constituie următoarele tipuri de liste de experți:

 • Listă de experți pentru monitorizarea implementării proiectelor
 • Listă de experți pentru verificarea tehnică a implementării proiectului (realizarea construcției)
 • Listă de experți pentru verificarea achizițiilor realizate în cadrul proiectelor

2.2. Profil

Solicitanții eligibili au experiență dovedită în unul din cele patru domenii prezentate anterior.
Solicitanții trebuie să opteze pentru un sigur domeniu din cele trei prezentate anterior.

2.3. Competențe lingvistice

Solicitanții eligibili trebuie să demonstreze competențe lingvistice excelente de analiză a conținutului și de redactare, atât în limba engleză cât și în limba română.

2.4. Criterii de calificare:

Experţii vor fi selectaţi pe baza experienței lor profesionale dovedite, conform următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul de expertiză acoperit de misiunea specifică (specializările și / sau certificările reprezintă un plus);
 • Capacitatea de a lucra atât în limba română, cât și în limba engleză;
 • Capacitate de operare cu Microsoft Office.

2.5. Criterii de selecție

 • Experiență în domeniile vizate de Programul PA16/RO12
 • Experiență în monitorizare și verificare de proiecte
 • Experiență în management de proiect

Termeni contractuali

În prima etapă se dorește contractarea unui număr de 1 expert pentru monitorizarea implementării proiectelor, 2 experți pentru verificarea tehnică a implementării proiectelor (realizarea construcției) și 1 expert pentru verificarea achizițiilor realizate în cadrul proiectelor.
Activitățile de verificare a proiectelor pot include și deplasări în teritoriu, la proiectele monitorizate. Pentru deplasări cheltuielile vor fi decontate de OP.
Durata contractului va fi de 6 luni cu posibilitate de prelungire.

Depunerea candidaturii:

Cei interesați trebuie să depună următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție din care să reiasă motivația și valoarea adăugată a expertului pentru misiune. Scrisoarea de intenție va include și domeniul vizat, respectiv:
  • monitorizarea implementării proiectelor
  • verificarea tehnică a implementării proiectului (realizarea construcției)
  • verificarea achizițiilor realizate în cadrul proiectelor
 • Curriculum Vitae (model Europass) în care se va detalia experiența în domeniul vizat;
 • Certificate și / sau diplome care atestă calificarea în domeniile vizate;
 • Recomandări de la persoane relevante pentru domeniul vizat;
 • Documente care să certifice experiența în domeniu (contracte, convenții, adeverințe de muncă etc)

Toate documentele vor fi depuse personal sau transmise prin poștă/curier rapid la următoarea adresă: Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, etaj 5, cam 503, sector 3, 030833 - Bucureşti.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 06.04.2015, ora 17.00.

Important!
Procesarea datelor cu caracter personal:
Răspunsurile la prezenta cerere de exprimare a interesului presupun înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi procesate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conflictul de interese:
În vederea garantării independenţei experţilor în cadrul executării sarcinilor care le-au fost încredinţate, acestora li se va solicita să semneze o declaraţie prin care să confirme că nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia incidentă în vigoare.

Imparțialitate și codul de conduită:
Pentru fiecare sarcină pe care o realizează experții selectați trebuie să dea dovadă de o conduită etică și profesională corespunzătoare.

Confidențialitate:
Experții selectați trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor la care vor avea acces.

Experților selectați li se va solicita să semneze, la contractare:

 • declarația de conflicte de interes
 • declarația de confidențialiate și imparțialitate

Contact

Tel./Fax: 021.223.03.46
Email: office@fonduri-patrimoniu.ro