Conferința de închidere a proiectului, 27 aprilie 2017

Conservare - restaurare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer

Detalii proiect