Cursuri de armână, 2-3 octombrie 2015

Filiala București a Comunității Armâne din România a organizat în perioada 2-3 octombrie 2015, cursurile de armână de nivel I, II și III adresate membrilor înscriși, precum și voluntarilor din cadrul proiectului finanțat prin Programul PA16/RO12. Activitățile educative s-au desfășurat la sediul din Str. Vasile Lascăr nr. 26-28 și în Sala „Zarafi” a Hotelului Cișmigiu.

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți la adresa: anveatsaarmaneashti.com.