Prelungirea perioadei de implementare a proiectelor contractate

Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, anunță posibilitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectelor contractate.

Promotorii care au proiecte în implementare pot solicita, în cazuri temeinic justificate, modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare potrivit prevederilor contractului de finanțare. În această situație, Operatorul de Program va analiza oportunitatea solicitărilor și va încheia acte adiționale, numai dacă argumentele prezentate sunt solide și reflectă necesitatea unei prelungiri a proiectului în raport cu progresul real al acestuia.